Συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της ενέργειας

Δρακόπουλος, Δημήτρης

Οι επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο περιβάλλον προσελκύουν τελευταία το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης και της επιστημονικής κοινότητας. Τα περιθώρια βελτίωσης των όρων λειτουργίας και συνεργασίας των τουριστικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ξενοδοχείων, ανοίγουν δρόμους για οικονομικότερη και ποιοτικότερη λειτουργία, που θα είναι και φιλική προς το περιβάλλον. Η λεγόμενη «τουριστική βιομηχανία», ενεργώντας προς αυτή την κατεύθυνση, υιοθετεί τα τελευταία χρόνια, πολιτικές και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Την ανάγκη εφαρμογής μιας πολιτικής «προς τον αειφόρο τουρισμό» έχουν κατανοήσει πολλές χώρες του κόσμου. Λόγω της θέσης που καταλαμβάνουν τα ξενοδοχεία μεταξύ των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, η εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης δημιουργεί πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Η σημασία της εφαρμογής τέτοιων πολιτικών έχει γίνει κατανοητή και από τα στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν νέες μεθόδους ελέγχου και διαχείρισης σε διάφορους τομείς, Ο πυρήνας της εργασίας περιλαμβάνει ένα παράδειγμα, για τον τρόπο με τον οποίο τα ξενοδοχεία μπορούν να αξιοποιήσουν τέτοια εργαλεία για να μετρήσουν τις επιδόσεις τους, να τις συγκρίνουν με αυτές των ανταγωνιστών τους και να πάρουν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Το παράδειγμα βασίζεται στις καταγεγραμμένες ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις ενός ξενοδοχείου – υποδείγματος – από την Εύβοια. Διενεργήθηκε επίσης μια μικρή έρευνα, σε ξενοδοχειακές μονάδες της Στερεάς Ελλάδας, για την καταγραφή και σύγκριση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.

Master Thesis

Ξενοδοχεία
Περιβάλλον και ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ενεργειακή πολιτική

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (EL)
University of Peiraeus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005-11-23T11:14:36Z
2003-12-23T11:14:36Z
2006-04-03T12:24:15Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.