Ανάπτυξη και υλοποίηση enterprice resource planning (ERP) συστημάτων στις ελληνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ανάπτυξη και υλοποίηση enterprice resource planning (ERP) συστημάτων στις ελληνικές επιχειρήσεις

Πλατανίτης, Εμμανουήλ Σ.

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Tεχνολογίας
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Το παρών σύγγραμμα, έχει ως αντικείμενο μελέτης σημαντικά θέματα για την επιβίωση, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορικής, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στα συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning). Κύριος στόχος της εργασίας είναι ο ακριβής προσδιορισμός, ο διαχωρισμός και η αξιολόγηση των επιμέρους φάσεων τις οποίες ακολουθεί η διαδικασία υλοποίησης ενός ERP συστήματος και η καταγραφή μιας προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης. Σημαντικά στοιχεία στα οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, είναι ο προσδιορισμός των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά την υλοποίηση κάνοντας μια αξιολόγηση με βάση το νόμο του Pareto, η καταγραφή μιας προτεινόμενης μεθοδολογίας επιλογής προμηθευτή και συστήματος, η ανάλυση και αξιολόγηση στρατηγικών εγκατάστασης, η αναζήτηση των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα ERP και τα Logistics και πώς επηρεάζονται τόσο τα Logistics, όσο και άλλες σημαντικές λειτουργίες όπως η χρηματοοικονομική, η παραγωγή, οι ανθρώπινοι πόροι, οι πωλήσεις, το marketing, από την εγκατάσταση και τη διαδικασία υλοποίησης. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης του ποσοστού συνεισφοράς των ERP στην ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, προσδιορισμού των δυνατοτήτων σύνδεσης με άλλες σύγχρονες τεχνολογικά εφαρμογές, καθώς και αξιολόγησης του κόστους και των ωφελειών και της γενικότερης απόδοσης της επένδυσης. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρατίθεται μελέτη ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν ERP συστήματα, με βασικό σκοπό να διαφωτιστούν τα σημαντικότερα στοιχεία και παράγοντες που επηρεάζουν και εμπλέκονται άμεσα με τη διαδικασία υλοποίησης συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.

Master Thesis

Πληροφοριακά συστήματα
Business planning
Computer networks
Επιχειρηματικός προγραμματισμός
Business enterprises
Στρατηγικός σχεδιασμός

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (EL)
University of Peiraeus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005-11-24T11:14:36Z
2006-04-03T12:24:19Z
2005-12-24T11:14:36Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.