Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και νεολειτουργισμός. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕυρωπαϊκή ολοκλήρωση και νεολειτουργισμός. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα

Φραγκούλη, Χρυσούλα Γ.

Τζιαμπίρης, Αριστοτέλης

Στόχος της έρευνας είναι να εξεταστεί η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης με έμφαση στη μελέτη των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κυρίως του προγράμματος Erasmus και να ερευνηθεί σε ποιο βαθμό η θεωρία του νεολειτουργισμού εξηγεί την πορεία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η επιλογή του προγράμματος ERASMUS έγινε βάσει του ότι αποτελεί το σημαντικότερο, δημοφιλέστερο και μαζικότερο πρόγραμμα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Από το 1987 που λειτούργησε για πρώτη φορά έως το ακαδημαϊκό έτος 2006/2007 περισσότεροι από 1.681.000 φοιτητές εντάχθηκαν σε αυτό, ενώ η υλοποίησή του συνεχίζεται αδιαλείπτως μέχρι σήμερα (έως και το ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 ξεπέρασε τους 2.189.000 φοιτητές). Η έρευνα αφορά στο χρονικό διάστημα από το 1971 που θεωρείται γενέθλιος χρόνος για την εκπαιδευτική πολιτική της ΕΚ/ΕΕ έως το 2007 που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα Socrates II και αρχίζει το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (στο πλαίσιο του οποίου συνεχίζεται αδιάλειπτα η λειτουργία του προγράμματος Erasmus). Η μελέτη μιας μακροχρόνιας περιόδου μας επιτρέπει να συλλάβουμε τις αλλαγές που συντελούνται στους άξονες δράσης, στους θεσμούς και στις πολιτικές επιλογές, όπως επίσης και να εντοπίσουμε τις επαναλήψεις των φαινομένων που μαρτυρούν τον τρόπο λειτουργίας της ΕΚ/ΕΕ. Στην παρούσα μελέτη αυτό που θα απασχολήσει ιδιαίτερα είναι η διερεύνηση της σταδιακής διεύρυνσης της κοινοτικής αρμοδιότητας από το πεδίο της οικονομικής πολιτικής προς το πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής και της εκχείλισης δράσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης με προοπτική τη δημιουργία του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου. Θα εξεταστεί ο ρόλος που έπαιξαν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής ομάδες συμφερόντων, μη κρατικοί δρώντες, ενώσεις, ιδρύματα, όπως επίσης και κρατικοί δρώντες. Θα διερευνηθεί, επίσης η αλληλεπίδραση με την ολοκλήρωση στον οικονομικό τομέα, και η δράση των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείμενο της μελέτης θα αποτελέσει η εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και η δημιουργία νέων συμβάσεων ή νέων θεσμών. Θα εξεταστεί η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Ενώ, τέλος, θα μελετηθεί η εκχείλιση από τον τομέα της οικονομίας στον τομέα της εκπαίδευσης.

Doctoral Thesis

Εκπαίδευση, Ανώτατη -- Ευρώπη
Εκπαιδευτικές ανταλλαγές -- Ευρώπη
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Ελλάδα -- Εκπαίδευση -- Ευρωπαϊκή Ένωση
Εκπαιδευτική πολιτική


Ελληνική γλώσσα

2014-09-18T07:29:55Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.