Δείκτες μακροβιότητας και θνησιμότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLongevity and mortality indices
Δείκτες μακροβιότητας και θνησιμότητας

Νούλης, Δημήτριος Γ.

Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος

Οι δείκτες μακροζωίας και θνησιμότητας είναι συνυφασμένοι με την μακροβιότητα και την θνησιμότητα αντίστοιχα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται διάφορα εργαλεία μέτρησης της θνησιμότητας και μακροζωίας όπως είναι η LifeMetrics και αναλύονται τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεθοδολογίες των Lee-Carter, Renshaw Haberman, Currie, Cairns Blake & Dowd σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα ο κίνδυνος που προκύπτει από την μακροζωία και από τη θνησιμότητα. Έπειτα εφαρμόζονται αυτά τα μοντέλα σε συγκεκριμένα δεδομένα πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών για την τιμολόγηση ασφαλιστικών προϊόντων και με τα αποτελέσματα που εξάγονται, αναλύεται η επιρροή του κάθε μοντέλου στα προϊόντα αυτά.
Longevity and mortality Indices are interwoven with longevity and mortality, respectively. In the present thesis, various tools for measuring mortality and longevity such as LifeMetrics are presented. The theoretical basis of LifeMetrics is also analysed. Afterwards the analytical methodologies of Lee-Carter, Renshaw Haberman, Currie, Cairns Blake & Dowd are presented, by which, the arising risk from the longevity and mortality can be better managed. Then these models are applied to specific data in the United States population for pricing insurance products. From the extracted results, the way each model affects these products is presented.

Master Thesis

Θνησιμότητα -- Πίνακες
Στατιστική ανάλυση
Στατιστική -- Επεξεργασία δεδομένων
Υγεία -- Στατιστική
Στατιστική -- Οικονομετρικές μέθοδοι


Ελληνική γλώσσα

2014-11-25T12:05:41Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.