ΜΜΕ και υγεία: ανασκόπηση ημερήσιου έντυπου 2008-2010 και τομέας υγείας στην Ελλάδα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMass Media and health: review 2008-2010 daily printed press and health sector in Greece.
ΜΜΕ και υγεία: ανασκόπηση ημερήσιου έντυπου 2008-2010 και τομέας υγείας στην Ελλάδα.

Μακρή, Ελισάβετ

Βοζίκης, Αθανάσιος

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να εξετάσει τον τρόπο που αποτυπώνονται τα θέματα που αφορούν το χώρο της Υγείας μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ειδικότερα μέσα από τα δημοσιεύματα του έντυπου Τύπου. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι τα μέσα επικοινωνίας έχουν έναν κυρίαρχο ρόλο στη ζωή μας, αφού λειτουργούν σαν δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών, της κυβερνητικής πολιτικής και των επαγγελματιών της υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα με τις παθογένειες και τις χρονίζουσες δυσλειτουργίες του, δίνει άφθονο υλικό στην αρθρογραφία των εφημερίδων, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Η ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης και η ανάγκη του κοινού για ενημέρωση σε θέματα φροντίδας και υπηρεσιών υγείας, δημιούργησαν κατάλληλο έδαφος ανάπτυξης φαινομένων όπως η «ιατρικοποίηση», η «καπηλεία» της ασθένειας και η διαφθορά, προς θρίαμβο της «βιομηχανίας της υγείας». Το ερώτημα είναι κατά πόσον η δημοσιογραφία και οι εκδοτικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται την πληροφορία-είδηση μέσα στα πλαίσια της δεοντολογίας και της ηθικής και απεικονίζουν την πραγματικότητα, δίχως πρόθεση παραπλάνησης και υπερβολής. Η εργασία αυτή, στο θεωρητικό της τμήμα αναλύει τη σημασία της ενημέρωσης για θέματα υγείας και εξετάζει τη δύναμη των ΜΜΕ, καθώς και τις στρεβλώσεις, εκούσιες και συχνά κατευθυνόμενες, που επηρεάζουν το κοινό και προκαλούν σύγχυση ή οδηγούν σε αναίτια ζήτηση υπηρεσιών υγείας, επιβαρύνοντας το ήδη κλυδωνιζόμενο και ανεπαρκές οικοδόμημα του Ε.Σ.Υ.Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μέσα από τη συγκέντρωση δημοσιευμάτων καταγράφεται και αναλύεται σύμφωνα με το πρότυπο Σύστημα Λογαριασμών Υγείας του ΟΟΣΑ (SHA), η σχετική ειδησεογραφία, κατά την περίοδο 2008-2010. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι ο χώρος της υγείας στην Ελλάδα χρήζει άμεσων και δραστικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα σήμερα, που η ανεπάρκεια των πόρων μεγιστοποιεί την ήδη ελλειματική και πολυδάπανη λειτουργία της. Παρόλο που οι δύο επιλεγείσες για τη μελέτη μας εφημερίδες εκφράζουν αντίθετους πολιτικούς χώρους, καταγράφουν, με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις, τα ίδια προβλήματα με τον ίδιο καυστικό τρόπο, γεγονός που αποδεικνύει ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό.
This thesis attempts to examine the way that reflected the issues concerning the health care through media and especially through the articles of the printed press. There is no doubt media play a dominant role in our lives, they act as a channel of communication among citizens, government health policy and health professionals. The National Health System in Greece, with the lingering pathologies and dysfunctions, gives plenty of material for articles almost on a daily basis. Meanwhile, the development of medical science and the public’s need for information on healthcare services, created a suitable ground where phenomena as “medicalisation” and “disease mongering” growth to triumph of the “health industry”. The question is whether journalism and publishing companies manage information-news morally ad reflect reality without the intention of misleading and exarrerating. This work in its theoretical part analyzes the importance of health information and examines the power of media and its distortions, deliberate and often directed, affecting public and cause confusion or lead to induced demand health services charging the already battered and weak National Health System. In the second part of this work, through the collection of a number of articles, recorded and analyzed with the OECD’ s model, the System of Health Accounts. The survey results show that the sector of health in Greece requires direct and active interventions. Although the two selected newspapers for our study expressing opposing political spheres, they recorded - with only minnor variations – the same problems with the same way, which means the problem is a fact.

Master Thesis

Πολιτική υγείας
Journalism, Medical -- Greece
Διαφθορά
Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ελλάδα)
Πληροφορία
Εφημερίδες


Ελληνική γλώσσα

2014-11-27T09:27:52Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.