Ανάλυση εισοδήματος των μισθωτών και παράγοντες που το επηρεάζουν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάλυση εισοδήματος των μισθωτών και παράγοντες που το επηρεάζουν

Γκαρτζονίκα, Δανάη Φ.

Καλογήρου, Σταμάτης

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αφενώς επιχειρεί να ενισχύσει τη βιβλιογραφία σχετικά με τη χωρική δομή του εισοδήματος των περιφερειών της Ελλάδας, αφετέρου να αναλύσει χωρικά το εισόδημα των μισθωτών σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων όπως αυτοί ορίζονται από τη νέα αυτοδιοικητική διαίρεση της Ελλάδας, σύμφωνα με το “Πρόγραμμα Καλλικράτης”. Η εργασία επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών διερευνητικής και ερμηνευτικής ανάλυσης των δεδομένων με στόχο τη μελέτη του μέσου ετήσιου φορολογούμενου εισοδήματος των μισθωτών με βάση τα στατιστικά δελτία φορολογικών δεδομένων των οικονομικών ετών 2002-2010 του Υπουργείου Οικονομικών. Τα αποτελέσματα της διερευνητικής ανάλυσης υπέδειξαν τις περιφερικές ενότητες Κοζάνης και Αθηνών σαν περιοχές με ιδιαίτερα υψηλά εισοδήματα. Οι παράγοντες που ερμηνεύουν το μέσο ετήσιο εισόδημα μισθωτών είναι οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τέσσερις κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας των μισθωτών, ενώ αρνητική επίδραση έχει το ποσοστό κτιρίων που χρησιμοποιείται πρωτευόντως σαν γραφείο ή κατάστημα. Τέλος, oι προαναφερθέντες παράγοντες διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν χωρικά μεταβαλλόμενη επίδραση στο μέσο δηλωθέν εισόδημα των μισθωτών.
The present master thesis on the one hand attempts to enhance the existing literature on the spatial structure of the income of the Greek regions, and on the other hand to analyze spatially the income of employees in county level, as defined by the new self-governing division of Greece according to “Kallikrates” program. The thesis focuses on applying exploratory techniques and explanatory data analysis to study the average annual taxable income of employees, based on statistical summaries of tax data for the fiscal years 2002-2010 as reported by the Ministry of Finance. The results of the exploratory analysis indicate the peripheral modules of Kozani and Athens as regions of the highest income. The factors that are explaining the average annual income of the employees are graduates of higher education and four sectors of economic activity, while the percentage of buildings used primarily as an office or shop has a negative effect on income. Finally, the aforementioned factors are not found to have spatially varying impact on the average income of employees.

Master Thesis

Ελλάδα -- Οικονομικές συνθήκες
Εισόδημα -- Ελλάδα
Δημογραφική στατιστική -- Ελλάδα


Ελληνική γλώσσα

2014-12-03T08:44:04Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.