Εξέταση της θαλάσσιας ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξέταση της θαλάσσιας ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά

Μουστάκης, Απόστολος Μ.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της θαλάσσιας ρύπανσης στην παράκτια ζώνη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, περιοχής με ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα της από παλαιότερων χρόνων απόρριψης και διοχέτευσης των βιομηχανικών αποβλήτων μέσω του δικτύου των όμβριων, της σύνδεσης των αποχετευτικών δικτύων των περιοχών στον ΚΑΑ τα τελευταία χρόνια και κατά συνέπεια της μόνιμης απόρριψης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων μέσω του δικτύου αυτού, της εκβολής του Κηφισού ποταμού στο Φαληρικό Δέλτα, ενός ποταμού που είναι ανέλεγκτος ως προς τις πιθανές απορρίψεις πάσης φύσεως αποβλήτων τόσο βυτιοφόρων, όσο και παρανόμων συνδέσεων σε παρακηφίσιους αγωγούς, της ύπαρξης της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στο Πέραμα, της λειτουργίας του επιβατηγού και του εμπορικού λιμένα, της λειτουργίας του ΚΕΛΨ και της γειτνίασης με την περιοχή του Θριάσιου Πεδίου, αλλά και της βιομηχανικής περιοχής του Πειραιά καθώς και από την λειτουργία των βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων εκ των οποίων ελάχιστες από αυτές εφαρμόζουν σύστημα επεξεργασίας των αποβλήτων στην πηγή.. Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκαν οι συγκεντρώσεις δεικτών ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος κύρια από χερσαίες πηγές. Παράλληλα ως σημαντική επιβάρυνση θα πρέπει να εξετασθεί και να αξιολογηθεί και η υποθαλάσσια εκβολή των επεξεργασμένων κατά την πρωτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων στην εγγύτητα της περιοχής. Τα σημεία δειγματοληψίας επιλέχθηκαν έτσι, ώστε να ανταποκρίνονται αφενός στην χρήση της θάλασσας για ψυχαγωγικούς σκοπούς και αφετέρου για την εξαγωγή συμπερασμάτων συσχετίσεων της επιβάρυνσης του θαλασσίου παράκτιου περιβάλλοντος από την απορροή βιομηχανικών και βιοτεχνικών αποβλήτων και την επίδραση των σχετιζόμενων με τη ναυτιλία χερσαίων και παράκτιων πηγών. Απώτερος στόχος της διατριβής αυτής είναι να συμβάλλει στη μελέτη του Σαρωνικού Κόλπου.

Doctoral Thesis

Ατμόσφαιρα -- Ρύπανση -- Ελλάδα
Θάλασσα -- Μόλυνση -- Ελλάδα


2006-05-17T10:58:54Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.