Αλγόριθμοι ψηφιακής επεξεργασίας ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με στόχο την ταυτοποίηση του ατόμου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑλγόριθμοι ψηφιακής επεξεργασίας ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με στόχο την ταυτοποίηση του ατόμου

Πούλος, Μάριος Σ.

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής
Αλεξανδρής, Νικόλαος

Η γνωστική περιοχή και το αντικείμενο ενδιαφέροντος της παρούσας διατριβής είναι το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) ως εργαλείο αναγνώρισης της ατομικής ταυτότητας. Ο κύριος στόχος της διατριβής είναι η απομόνωση ιδιαίτερων, μοναδικών, "γενετικών" χαρακτηριστικών από το ΗΕΓ ώστε με τη χρησιμοποίηση μιας κατάλληλης μεθόδου κατηγοριοποίησης να καταστεί δυνατή η σωστή αναγνώριση ατόμου με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτήθηκε η ανάπτυξη της ακόλουθης μεθοδολογίας. Μελέτη και ανάλυση του σήματος του ΗΕΓ, με σκοπό να απομονωθούν εκείνα τα τμήματα του που παρουσιάζουν στάσιμες ιδιότητες (stationary features). Συγκριτική εφαρμογή πολλών εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας σήματος ώστε να εξαχθούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από τα προαναφερόμενα, επιλεγμένα τμήματα Ηλεκτροεγκεφαλογραφικού σήματος. Κατηγοριοποίηση των ΗΕΓ με βάση τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, με διαφορετικής φιλοσοφίας μεθόδους κατηγοριοποίησης. Στατιστική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της κατηγοριοποίησης με σκοπό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με πι στατιστική αξιοπιστία των μεθόδων. Επιλογή του βέλτιστου συνδυασμού μεθόδων ανάλυσης, εξαγωγής χαρακτηριστικών και κατηγοριοποίησης για την επίτευξη του κύριου στόχου, λαμβάνοντας υπόψη α) τη στατιστική αποτίμηση των αποτελεσμάτων και β) την υπολογιστική πολυπλοκότητα των μεθόδων.

Doctoral Thesis

Νευροεπιστήμες
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
Neurogenetics


Ελληνική γλώσσα

2015-09-17T12:41:47Z
2002


Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.