Σχεδιασμός και αξιολόγηση αρχιτεκτονικής εικονικών επιχειρήσεων με χρήση συστημικών πολυ - μεθοδολογιών και υλοποίηση λογισμικού για τη λειτουργία εικονικής επιχείρησης κατασκευής μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδιασμός και αξιολόγηση αρχιτεκτονικής εικονικών επιχειρήσεων με χρήση συστημικών πολυ - μεθοδολογιών και υλοποίηση λογισμικού για τη λειτουργία εικονικής επιχείρησης κατασκευής μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών

Ρίγγας, Αναστάσιος Ν.

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής
Ασημακόπουλος, Νικήτας

Η διδακτορική διατριβή αυτή εστιάζεται στη μελέτη διαδικασιών, σχεδιασμού, λειτουργίας και διοίκησης Εικονικών Επιχειρήσεων (EE), αναδεικνύοντας το ρόλο των τελευταίων στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (E-Services). Ειδικότερα παρουσιάζονται και αναλύονται μοντέλα αρχιτεκτονικής εικονικών επιχειρήσεων κατασκευής μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών (E-Payment) τόσο σε B2C όσο και σε Β2Β επίπεδο. Παρουσιάζεται και αναπτύσσεται λογισμικό για τη συγκρότηση και λειτουργία μιας εικονικής επιχείρησης για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας εξόφλησης λογαριασμών μέσω κινητού τηλεφώνου με τη χρήση Open Source Content Management System (CMS). To CMS χρησιμοποιούνται κατά κόρον για την αποθήκευση, διαχείριση, επεξεργασία και παρουσίαση στα Internet δεδομένων αποθηκευμένων σε βάσεις, παρέχοντος παράλληλα ευελιξία και ταχύτητα στη διεπαφή με το χρήστη, κάνοντας τα ιδιαίτερα ελκυστικά για τη δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο. Η επιστημονική προσέγγιση, που ακολουθείται βασίζεται στις αρχές και μεθοδολογίες της συστημικής ανάλυσης και επικεντρώνεται στον ανθρώπινο παράγοντα, που συμμετέχει στα συστήματα που μελετούνται. Με τη χρήση αναγνωρισμένων διεθνώς συστημικών μεθοδολογιών καθώς και με τη χρήση νέων πρωτοποριακών και πρωτότυπων Πολυ-Μεθοδολογιών, που προτείνονται μέσα απ' αυτήν, παρέχονται στους σχεδιαστές χρήσιμα και πρακτικά επιστημονικά εργαλεία για το στρατηγικό σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής, την αποτελεσματική και γρήγορη αφομοίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ομαλή λειτουργία και διοίκηση μιας EE. Η αξιολόγηση των προτεινόμενων μοντέλων αρχιτεκτονικής μιας εικονικής επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία τους και την αποδοτικότητα τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το λογισμικό πακέτο μοντελοποίησης και προσομοίωσης I-Think. Όλες οι ακραίες και ομαλές καταστάσεις της EE προσομοιώνονται με το Ι-Think και τα αποτελέσματα που προκύπτουν, δίνουν στη διοίκηση της EE τη δυνατότητα να επισημάνουν τα αδύνατα σημεία του μοντέλου. Απώτερος στόχος της αξιολόγησης αυτής, είναι η πραγματοποίηση τέτοιων αλλαγών στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής, που θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία και στη βελτίωση του κύκλου ζωής της EE.

Doctoral Thesis

Τεχνολογικές καινοτομίες
Επιχειρήσεις -- Πληροφορική
Εικονική πραγματικότητα
Business enterprises -- Computer networks
Virtual reality in management -- Technological innovations
Electronic funds transfers


Ελληνική γλώσσα

2006
2015-09-17T12:53:37Z


Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.