Πρότυπα σε μονοπάτια Dyck και διατεταγμένα δένδρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρότυπα σε μονοπάτια Dyck και διατεταγμένα δένδρα

Τασούλας, Ιωάννης Ε.

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής
Σαπουνάκης, Αριστείδης

Η διατριβή αυτή ασχολείται με τη μελέτη ορισμένων προβλημάτων στο σύνολο των μονοπατιών Dyck. Στο πρώτο κεφάλαιο δίδονται βασικές έννοιες και προκαταρκτικά αποτελέσματα που χρησιμο¬ποιούνται στα υπόλοιπα κεφάλαια. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται το σύνολο των μονοπατιών Dyck εφοδιασμένο με τη (μερική) διάταξη κυριαρχίας. Στο τρίτο κεφάλαιο, που αποτελεί και το κεντρικό θέμα της διατριβής, μελετάται το πρόβλημα της απαρίθμησης συγκεκριμένων προτύπων που εμφανίζονται μέσα σε μονοπάτια Dyck. Στο τέταρτο κεφάλαιο χρησιμοποιούνται τα μονοπάτια Dyck για τη μελέτη προβλημάτων του συνόλου των διατεταγμένων δένδρων. Τέλος, τη διατριβή αυτή συμπληρώνει λογισμικό που υλοποιεί τους αλγόριθμους που προκύπτουν σε κάθε κεφάλαιο.

Doctoral Thesis

Computer programming
Computer program language
Συναρτησιακή ανάλυση
Combinational analysis
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές -- Γλώσσες προγραμματισμού
Functional analysis
Συνδυαστική ανάλυση


Ελληνική γλώσσα

2009
2015-09-18T08:15:21Z


Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.