Επετηρίδα ακαδημαϊκού έτους 1962 - 1963

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1963 (EL)

Επετηρίδα ακαδημαϊκού έτους 1962 - 1963

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς

Ευστάθιος Δ. Μαργαρίτης : Κοσμήτωρ

Old digitized material

Επετηρίδα
Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς -- Επετηρίδα


Ελληνική γλώσσα

1963
2015-12-22T09:51:54Z


Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς
Πειραιάς

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.