Διαχείριση όμβριων υδάτων αυτοκινητόδρομου σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Management of stormwater in highways in environmental protected areas
Διαχείριση όμβριων υδάτων αυτοκινητόδρομου σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Τσόγκα, Ελισάβετ Χρήστου

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες απαντήθηκε σημαντική πείρα στην αντιμετώπιση της ρύπανσης από τους αυτοκινητόδρομους. Στην Ελλάδα , εντούτοις, ο έλεγχος της ρύπανσης απορροής αυτοκινητόδρομου είναι νέο αντικείμενο. Πριν από επτά χρόνια η Εγνατία Οδός Α.Ε. ξεκίνησε τη διαδικασία παραγωγής μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά μήκη του αυτοκινητοδρόμου της. Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους, υποχρεούται να προστατέψει συγκεκριμένες περιοχές από ρύπους που εξέρχονται από τα ρυπασμένα νερά της απορροής από την επιφάνεια της οδού καθώς επίσης και από κηλίδες επιβλαβών ή επικίνδυνων υλικών που διακινούνται στον αυτοκινητόδορμο κατά τα ατυχήματα
The pollution control units in greek highways is a new object. Seven years ago Egnatia Odos A.E. started taking measurements for the protection of the environment(water resources) from the pollutant that comes from the highway through the stromwaters

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μονάδες ελέγχου ρύπανσης
Management of stromwater in highways
Διαχείριση όμβριων υδάτων αυτοκινητοδρόμων
Pollution control units

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.