δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Κρυπτοσυστήματα ελλειπτικών καμπυλών τύπου RSA
Rsa type elliptic curve crytposystems

Τούρα, Βαρβάρα Χρήστου

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην παραγοντοποίηση ακέραιων αριθμών κάνοντας χρήση των ελλειπτικών καμπύλων και εστιάζει στον αλγόριθμο του Lenstra. Επίσης παρουσιάζει, δύο κρυπτοσυστήματα που βασίζονται στο Rsa τα σχήματα Kmov και Demytko αναλύοντας το και συγκρίνοντάς τα με αυτό
In the particular thesis the subject of the research is the study of elliptic curve cryptography. More specifically, it refers to the factorization of integer numbers by using elliptic curves and it focuses on Lenstra's algorithm. Furthermore, it presents two RSA-type cryptosystems - the schemes KMOV and Demytko - by analyzing and comparing them with RSA.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μέθοδος παραγοντοποιησης του Lenstra
Κρυπτοσυστήματα ελλειπτικών καμπυλών τύπου Rsa
Demytko's Cryptosystem
KMOV Cryptosystem
Κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών
Κρυπτοσύστημα Demytko
Elliptic Curve Cryptography RSA-type Cryptosystems over Elliptic Curves
Lenstra's Factorization Method
Κρυπτοσύστημα KMOV

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.