Diachronic control of forest land use changes (Galatista, Chalkidiki)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διαχρονικός έλεγχος αλλαγών χρήσεων δασικής γης (το παράδειγμα του Δημοτικού Διαμερίσματος Γαλάτιστας, Νομού Χαλκιδικής)
Diachronic control of forest land use changes (Galatista, Chalkidiki)

Κούτλα, Αικατερίνη Δημητρίου

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποσκοπούσε στον έλεγχο των αλλαγών χρήσεων δασικής γης με τη χρήση της ψηφιακής φωτογραμμετρίας και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Για τον σκοπό της διατριβής επιλέχθηκε ως περιοχή έρευνας το Δημοτικό Διαμέρισμα Γαλάτιστας, Νομού Χαλκιδικής.Αρχικά πραγματοποιήθηκε φωτογραμμετρική επεξεργασία στο ζεύγος των αεροφωτογραφιών έτους λήψης 1945, στον ψηφιακό φωτογραμμετρικό σταθμό Digital Video Plotter (DVP), έτσι ώστε να παραχθεί το ψηφιακό μοντέλο και στη συνέχεια η ορθοφωτογραφία. Με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ψηφιακής επεξεργασίας και χαρτογράφησης που προσφέρουν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και φωτοερμηνευτικές τεχνικές εντοπισμού των χρήσεων γης χαρτογραφήθηκαν και εκτιμήθηκαν οι αλλαγές που έχουν συμβεί στην περιοχή έρευνας μεταξύ των ετών 1945 και 1996. Επιπλέον συντάχθηκαν οι ορθοφωτοχάρτες για τα έτη 1945 και 1996 καθώς και ο δασικός χάρτης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού κτηματολογίου.Από την σύγκριση των χαρτών χρήσεων γης που δημιουργήθηκαν για τα έτη 1945 και 1996 παρατηρήθηκε μείωση της δασικής γης από το 1945 μέχρι το 1996, καθώς και μείωση των χορτολιβαδικών και αγροτικών εκτάσεων. Αντίθετα αυξήθηκε η έκταση του οικισμού γεγονός που δικαιολογείται από την αύξηση του πληθυσμού σύμφωνα με τις απογραφές του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια. Η δασική γη μειώθηκε κυρίως λόγω των αγροτικών καλλιεργειών και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθώς και της οικιστικής ανάπτυξης.Συμπερασματικά, με τον έλεγχο των αλλαγών χρήσεων γης μπορεί να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων σε κάθε περιοχή. Η βάση δεδομένων θα δίνει πληροφορίες για την κατάσταση των δασών και δασικών εκτάσεων στη χώρα μας και θα αποτελεί εργαλείο λήψης αποφάσεων με αποτέλεσμα τη αειφόρο διαχείριση της γης.
This thesis aims to explore ways of managing forest land-use changes through the use of photogrammetry and Geographic Information Systems (GIS). Study demands indicated that the Galatista, Chalkidiki location would be an ideal area for the purposes of this research.In order to create the digital terrain model and the orthophotography of the area, aerial photographs dated from 1945 were photogrammetrically treated at the digital photogrammetric station of Digital Video Plotter (DVP). Geographic Information Systems (GIS) have been used to achieve correct photointerpretation techniques that were deployed at detecting and mapping land-use changes in the area between 1945 and 1996. Additionally there were produced the orthophotomaps for the year 1945 and 1996 as well as the forest map of the area according to the specifications of the national cadastre. The study unveils that comparison of land-use maps created between 1945 and 1996 in the area, displayed a decrease in forest and agricultural land-uses. On the other hand, the urban land increased due to the population growth that took place during the last few years. Findings, however, also revealed that forest land decrease had been the consequence not only of urban growth, but also of agricultural and pasture activities.The research highlights the importance of creating databases across all regions, in order to monitor closely land-use changes. The purpose of these databases can be to two-fold; one in providing land-use information on the condition of the country’s forests, and one in becoming a decision “tool box” in sustainability management.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Cadastre
Κτηματολόγιο
Change detection
Ψηφιακή Φωτογραμμετρία
Digital Photogrammetry
Ελεγχος αλλαγών
Land-use
Γεωγραφικά συστήματα πληροφορικών (ΓΣΠ)
Χρήση γης
Geographic information systems

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.