Χρήσεις Εργαλείων ΓΣΠ στις Λειτουργίες των Εταιρειών Ανάπτυξης Γης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Uses of GIS tools in the operations of land development companies
Χρήσεις Εργαλείων ΓΣΠ στις Λειτουργίες των Εταιρειών Ανάπτυξης Γης

Παπαγιάννης, Δημήτρης Λευτέρη

Υπό το κλίμα του έντονου ανταγωνισμού σε ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο, οι εταιρείες ανάπτυξης γης καλούνται να βρουν τρόπους για να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα τους. Τα ΓΣΠ είναι μια τεχνολογία που με την ικανότητα της να αναλύει και να παρουσιάζει δεδομένα που σχετίζονται με το χώρο μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία των εταιρειών ανάπτυξης γης. Τα ΓΣΠ παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία στους developers να ερευνήσουν και να αναλύσουν την αγορά ακινήτων, να προβλέψουν τη μελλοντική ανάπτυξη και να υπολογίσουν την αξία της ακίνητης περιουσίας. Δίνουν τη δυνατότητα διερεύνησης της εφικτότητας μιας προτεινόμενης ανάπτυξης και ενισχύουν την προσπάθεια για τη λήψη ορθολογικών και ενήμερων αποφάσεων ως προς την επιλογή της θέσης, του μεγέθους και του είδους της βέλτιστης ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, τα ΓΣΠ μπορούν να ενισχύσουν το μάρκετινγκ, την προσπάθεια για πώληση των ολοκληρωμένων μονάδων και να βελτιώσουν την παρεχόμενη εξυπηρέτηση προς τους πελάτες μιας εταιρείας ανάπτυξης γης. Γενικά, τα ΓΣΠ αντιπροσωπεύουν μια άρτια τεχνολογία που μπορούν να βοηθήσουν τους developers να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και πιο επιβλητικοί στο πώς εκτελούν τη δουλεία τους και στο πώς την παρουσιάζουν στο κοινό.
Under the circumstances of intense competition in the entire enterprising world, the land development companies are called to find ways in order to maintain their viability. The GIS is a technology that can help the operation of land development companies by being able to analyze and present spatial data. The GIS provide the essential tools to developers to search and analyze the market of real estates, to forecast the future development and to estimate the value of real estate. They can investigate the feasibility of proposed development and they can strengthen the effort for the reception of rational and informed decisions regarding the choice of place, size and type of the most optimal development. In addition, the GIS can strengthen the marketing, the effort for the sale of completed units and they can improve the service that is provided to the customers of a land development company. Generally, the GIS represent an integral technology that can help developers become more effective and more imposing in how to execute their work and in how to present it in the public.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Real estate market study
Ερευνα αγοράς ακινήτων
Ανάπτυξη γης
Site selection
Valuation
Εκτίμηση
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Land development
Real estate
Επιλογή θέσης
Βιομηχανία ακινήτων
Geographic information systems

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.