Λύση προβλήματος από μαθητές και μαθήτριες Ε' και ΣΤ' δημοτικού: Επιχειρήματα και συλλογισμοί τεκμηρίωσης γνώσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Problem solving activities by students of 5th and 6th grade of elementary school: Arguments and justifications
Λύση προβλήματος από μαθητές και μαθήτριες Ε' και ΣΤ' δημοτικού: Επιχειρήματα και συλλογισμοί τεκμηρίωσης γνώσεων

Παρασχίδης, Κυριαζής Μιχαήλ

Η λύση προβλήματος, μία από τις πολυπλοκότερες διανοητικές λειτουργίες αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της μαθηματικής εκπαίδευσης. Η ανάγκη ενσωμάτωσης της λύσης προβλήματος, ως βασικού συστατικού του Αναλυτικού Προγράμματος έχει προταθεί από πολλούς ερευνητές της μαθηματικής εκπαίδευσης και έχει υιοθετηθεί από πολλά εθνικά πρότυπα Αναλυτικών Προγραμμάτων. Αυτή η μελέτη ερευνά κατά πόσο οι μαθητές αντιλαμβάνονται την ανάγκη εύρεσης ενός κανόνα σε δραστηριότητες μέτρησης. Ένας συνδυασμός από παρατηρήσεις, φύλλα εργασίας, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστεί ο τρόπος σκέψης των παιδιών, τα λάθη τους, ο βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ δασκάλου και μαθητών. Τα κύρια ευρήματα έδειξαν ότι τα παιδιά θεώρησαν τις δραστηριότητες είτε ως μαθηματικά προβλήματα και μαθηματικά παιχνίδια είτε ως καθαρά μαθηματικά παιχνίδια. Ασχολήθηκαν με ενδιαφέρον, κάθε παιδί έλυσε τα προβλήματα με το δικό του τρόπο και ορισμένα πρότειναν και πρωτότυπες λύσεις. Κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων διαπίστωσαν τα λάθη τους και έτσι κατόρθωσαν να φτάσουν στη σωστή διατύπωση του κανόνα.
The problem solving (P.S.) is one of the complicated mental activities and as a consequence one of the always discussed issue in mathematics education. Inclusion of P.S. in school mathematics as one of its fundamental components has been suggested by many scholars and it has been adopted by many national curricula. This study investigates children's conceptions of necessity to have a rule in coping with P.S. as activities focused on measurement. Observations, tasks, questionnaires and interviews have been combined in order to explore children's thinking, their errors and interactions between students and teacher. Main findings have shown that children conceive measurement activities posed to them either as P.S. situations with a game aspect or as pure mathematical games. They shown interest, and every student participated in the study has solved the problems in his/her own way, in many cases innovative. During the research interviews children guided with proper conversations by the researcher to recognize their P.S. errors and to formulate rule appropriate for coping with P.S. activity at hand.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λύση προβλήματος
Κανόνας
Συλλογισμοί τεκμηρίωσης γνώσεων
Measurement activities
Problem solving
Arguments
Δραστηριότητες μέτρησης
Rule
Επιχειρήματα
Justifications

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.