Απόψεις και προσδοκίες εκπαιδευτικών για τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τις μελλοντικές επιλογές των μαθητών και των μαθητριών του ελληνικού γυμνασίου και λυκείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Teacher's beliefs and aspirations for school achievement behaviour and future decisions of greek high school students
Απόψεις και προσδοκίες εκπαιδευτικών για τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τις μελλοντικές επιλογές των μαθητών και των μαθητριών του ελληνικού γυμνασίου και λυκείου

Ιορδανίδου, Κρυσταλλία Αλέξανδρου

This study is a part of a general category of gender studies which invest the stereotypes for the school achievements, the behaviours and the futures decisions of boys and girls in highschool. The aim of this study is the investigation of the gender's students influence on the beliefs and the aspirations of the teachers for the school achievement the behaviour and the futures decisions particular students of their class which the teachers are called to remember.
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο των μελετών που έχουν σαν θέμα τη διερεύνηση των στερεοτύπων που αναπαράγονται στην εκπαίδευση για τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τις μελλοντικές επιλογές των αγοριών και των κοριτσιών του Ελληνικού Γυμνασίου και Λυκείου. Στόχος αυτής της έρευνας είναι να διερευνηθεί η επίδραση του φίλου των μαθητών και των μαθητριών στις απόψεις και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για συγκεκριμένους μαθητές και μαθήτριες της τάξης τους που κλήθηκαν να θυμηθούν. Από τον παραπάνω στόχο λοιπόν προκύπτει η ανάγκη να διερευνηθεί η επίδραση του φύλου των εκπαιδευτικών της ηλικίας τους, του τύπου του σχολείου στο οποίο εργάζονται και τις ειδικότητάς τους, καθώς και το φύλο των μαθητών στη διαμόρφωση απόψεων και προσδοκιών για τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τις μελλοντικές επιλογές των μαθητών και μαθητριών του Ελληνικού Γυμνασίου και Λυκείου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σχολική επίδοση
Συμπεριφορά
School achievement
Μαθητές
Teachers
Καθηγητές
Students
Behaviour
Μελλοντικές επιλογές
Future decisions
Φύλα
Gender

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική ισότητας δύο φύλων

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.