Θεσμοί προστασίας της μειοψηφίας των μετόχων. Δικαιώματα της μειοψηφίας κατά τον 2190/1920-Εταιρική διακυβέρνηση-Δημόσια προσφορά εξαγοράς μετοχών (μετά τον Ν. 3461 106)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Protective constitutions for the minority of stockholders in the S. A. minority rights according to the act N. 2190120-Corporal Goverment-Takeover bids (after the act N. 3461 106)
Θεσμοί προστασίας της μειοψηφίας των μετόχων. Δικαιώματα της μειοψηφίας κατά τον 2190/1920-Εταιρική διακυβέρνηση-Δημόσια προσφορά εξαγοράς μετοχών (μετά τον Ν. 3461 106)

Παντελίδου, Μελίνα Γεωργίου

Δικαιώματα της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία πριν και μετά τον 3604/07 - Εταιρική διακυβέρνηση κατά τον 3016/02 - Δομή - Ευθύνη - Υποχρεώσεις του ΔΣ- Δημόσια προσφορά εξαγοράς μετόχων μετά τον 3641/06 - Ρόλος του ΔΣ - Διακρίσεις - Διαδικασία
Minority rights in the sa efore and after the act 3604/07 - Corporal goverment- Structure - Liability - Obligations of the board of directors - Takeover bids after the act 3641/06 - Role of the board of directors- Discriminations - Procedure

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανώνυμες εταιρίες
Μειοψηφία μετόχων
Takeover
Δημόσια πρόταση
Corporal goverment
Εταιρική διακυβέρνηση
Εξαγορά
Lmited by spares company
Takeover bid
Διοικητικό συμβούλιο
Minority of stockholders
Borp of directors

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.