Διαδραστικότητα (interactivity) επιχειρησιακών δικτυακών τόπων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Interactivity of enterprise websites
Διαδραστικότητα (interactivity) επιχειρησιακών δικτυακών τόπων

Αντωνόπουλος, Παναγιώτης Αθανασίου

Το θέμα αυτό μελετά τις δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο στις επιχειρήσεις για την προσέγγιση καταναλωτών και τη δημιουργία εμπορικών συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα να ερευνηθούν οι διαστάσεις διαδρατικότητας (interactivity) εμπορικών ιστοσελίδων με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου (content analysis). Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει όχι μόνο την Ελληνική πραγματικότητα αλλά να συλλέξει και να αναλύσει στοιχεία από διεθνείς ιστοσελίδες.
This subject studies the possibilities and occasions that it offers the internet in the enterprises for the approach of consumers and the creation of commercial transactions. More concretely, is given the possibility are searched the dimensions of interactivity commercial web pages with the method of content analysis. Aim of research is to impress not only the Greek reality but to collect and to analyze elements from international web pages.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Internet site
Επιχείρηση
Enterprise
Ιστοχώρος
Interactivity
Διαδραστικότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.