Η έννοια του συμφέροντος του τέκνου στην περίπτωση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The child interest in the case of the abetted medical reproduction
Η έννοια του συμφέροντος του τέκνου στην περίπτωση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Καλατζαντωνάκη, Ουρανία Παντελή

Ουσιαστικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η εξειδίκευση του συμφέροντος του τέκνου στο οικογενειακό δίκαιο. Γενικότερα στις περιπτώσεις της γονικής μέριμνας, της επιμέλειας, της διατροφής, του διαζυγίου και της υιοθεσίας. Ειδικότερα σε όλες τις επιμέρους εκφάνσεις της ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
The main goal of this paper is the specialization of the child interest, in the family law. In general, in the case of the parental care, the assiduity, the alimony, the adoption and particular in every expression of the abetted medical reproduction.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Interest
Family law
Τέκνο
Medical reproduction
Abetted
Οικογενειακό
Υιοθεσία
Συμφέρον
Child
Adoption

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.