Η ανθρώπιμη φύση και η φυσική κατάσταση στον Thomas Hobbes

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Human nature and natural condition in Thomas Hobbes
Η ανθρώπιμη φύση και η φυσική κατάσταση στον Thomas Hobbes

Καλαϊτζίδου, Βαρβάρα Κυριάκου

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να παρουσιάσει τη χομπσιανή πολιτική φιλοσοφία, στη ρίζα της οποίας ο Hobbes τοποθετεί το "κοινωνικό συμβόλαιο". Η εργασία θα υποστηρίξει ότι ο Hobbes, ξεκινώντας από μια μηχανιστική προσέγγιση της ανθρώπινης φύσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος, καθώς είναι έρμαιο των παθών του, οδηγείται στον πόλεμο. Ο σκοπός της πολιτικής θεωρίας του Hobbes ήταν να πείσει του συμπατριώτες του στην Αγγλία, για την αναγκαιότητα εγκαθίδρυσης ενός ισχυρού κυρίαρχου, που θα τους προστάτευε από τον εμφύλιο πόλεμο και θα τους οδηγούσε στην ειρήνη μέσω ενός κοινωνικού συμβολαίου. Για να οδηγηθεί, λοιπόν, στο συμπέρασμά του, στην πολιτική κοινωνία και στην ανάγκη για κυρίαρχο, ο Hobbes τοποθέτησε τον άνθρωπο σε μια υποτιθέμενη φυσική κατάσταση, στην οποία η λογική του ανθρώπου είχε ως μόνο σκοπό να υπηρετεί τα πάθη του. Κάθε πράξη του ανθρώπου για αυτοσυντήρηση είναι δίκαιη. Το συμβόλαιο είναι η μόνη συνθήκη δυνατότητα της διανθρώπινης επικοινωνίας.
This project trys to present Hobbes' political philosophy, in which Hobbes puts the social contract. He starts from a mechanical approach of human nature and ends with the fact that because human is driven by his passion, people fight with each other. The purpose of his political theory was to persuade his fellow country man in England that the social contract was obliged in order to save people from civil war and to lead them in peace. He puts people in a supposing natural condition in which human reason has only a purpose, to serve his passions and all that, in order to lead his theory to political community and in the neccessity of a leader. There is no justice in this natural condition and every effort of people for self preservation is righteous. the contract is the only way for people to communicate peacefully with each other.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανθρώπινη φύση
Human nature
Πολιτική φιλοσοφία
Laws of nature
Φυσική κατάσταση
Thomas Hobbes
Το συμβόλαιο
Οι νόμοι της φύσης
Self preservation
The contract
Natural condition

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.