Στοχαστικά μοντέλα μνήμης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Stochastic models of memory
Στοχαστικά μοντέλα μνήμης

Βερυκούκη, Ελένη Σάββα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών της μνήμης εργασίας σε σχέση με επιλεγμένα μοντέλα αυτής, δηλαδή στοχαστικά μοντέλα και νευρωνικά δίκτυα. Παρουσιάζεται η συνειρμική μνήμη και συσχετίζεται με τη μνήμη εργασίας όσον αφορά σε νευρωνικά δίκτυα και κατανεμημένες διαδικασίες. Επίσης αναλύεται ένα απλό στοχαστικό μοντέλο της μνήμης εργασίας και εκτιμάται ο χρόνος μίξης αυτού. Τέλος μελετάται η χωρητικότητα της μνήμης εργασίας με τη χρήση της θεωρίας ουρών και του νόμου του Little.
We investigate working memory features in terms of selected working memory models, namely stochastic models and neural networks. Associative memory is introduced and related to working memory in terms of neural networks and distributed processing. A simple stochastic model of working memory is also presented and its mixing time is estimated. The capacity of working memory is studied using queueing theory and Little's law.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θεωρία κατανεμημένης συνειρμικής μνήμης
Theory of distributed associative memory (TODAM)
Associative memory
Βραχύχρονη μνήμη
Hopfield network
Νόμος του Little
Short-term memory
Μνήμη εργασίας
Working memory
Συνειρμική μνήμη
Δίκτυα Hopfield
Little's law

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.