δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
To avaton of the monasteries
Το άβατο των μονών

Ματσούκας, Μιλτιάδης Αστερίου

The moansterey area is thought inaccessible. This instituation of the monasteries is an primeral institution which derives from the same substance of the solated life. It already respond in the canons which attributes to Saint Antoniow. It respond in the canons and in the provissions of the Fathers of the monasticism such as that Saint Paxomios, who is the Founder of the coenobitic monasticism, that of Saint Basilios and that of the Saint Theodoros of Stouditis who were the Hegoumenos of the monastery of Stoudion in Instanbul. Also the "avaton" indirectly respond in the apothegms of the venerable Fathers who lived in the desert. The abbot Arsenius was one of the most important venerable Fathers. The provisions of the Ioustinianian legislation (539), the Synod of Penthectis (691/692) and the seventh Ecumenical Synod (787) consarcated that prohibitive principle. Also the writers of the most liturgical rites legislate. Nowadays the "avaton" of the monastic fraternity of the Mount Athos constitute on particular interest. It is matter of the religious conscience for the monks. The "avaton" of the Mount Athos constitute an inalienable right of the monks who live in the entire territorial expanse of the peninsula of Athos.
Ο θεσμός του αβάτου των μονών είναι ένας πανάρχαιος θεσμός, ο οποίος απορρέει από την ίδια την ουσία του μοναχικού βίου, απαντά ήδη στους κανόνες που αποδίδονται στον Μ. Αντώνιο καθώς και στους κανόνες και στις διατάξεις των Πατέρων του Μοναχισμού, όπως αυτών του αγίου Παχωμίου, του ιδρυτού του κοινοβιακού μοναχισμού, του Μ. Βασιλείου και του αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, ηγουμένου της μονής του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης το άβατο έμμεσα απαντά και στα αποφθέγματα των γερόντων της ερήμου, με χαρακτηριστικότερο αυτό του αββά Αρσενίου. Η απαγορευτική αυτή αρχή καθιερώνεται και με διατάξεις της Ιουστινιάνειας νομοθεσίας (539) και με την πενθέκτη (691/692) και Ζ' Οικουμενική Σύνοδο (787) και υιοθετείτε από τους συντάκτες των περισσότερων μοναστηριακών τυπικών. Σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το άβατο της μοναστικής αδελφότητας του Αγίου Ορους το οποίο είναι ζήτημα θρησκευτικής συνειδήσεως για τους μοναχούς. Το άβατο του Αγίου Ορους αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των μοναχών που διαβιούν σ' όλη την εδαφική έκταση της Αθωνικής χερσονήσου, που συνταγματικά θεμελιώνεται τόσο στο αυτοδιοίκητο καθεστώς όσο και στη θρησκευτική ελευθερία και στην προστασία της ιδιοκτησίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Avaton
Mount Athos
State legislation
Ecclesiastical (canonical) legislation
Πολιτειακή νομοθεσία
Monasteries (men-women)
Αβατο
Monastic (liturgical)
Εκκλησιαστική (κανονική) νομοθεσία
Τυπικά (μοναστηριακά)
Αγιον Ορος
Μονές (ανδρικές-γυναικείες)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.