Οι ζωγράφοι της Κρητικής Σχολής του 15ου αιώνα Ανδρέας και Νικόλαος Ρίτζος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The painters of Cretan School of 15th century Andreas and Nicolaos Ritzos
Οι ζωγράφοι της Κρητικής Σχολής του 15ου αιώνα Ανδρέας και Νικόλαος Ρίτζος

Στάθη, Μαρία Γεωργίου

In the cultural enviroment of the Venetian Crete of the Middle Ages (15th-16th centuries) Andreas Ritzos developped a unique expression of his art. He is one of the most important painter of portable icons among the painters of Crete in mid 15th century. In his art factory also works his first son Nikolaos, who belongs to a next generation of painters and is going to form his art identity under the influences of the art of his father. The so far known work of Andreas Ritzos and his cycle of painters who worked around him concludes a wide range of compositions which mainly consists of icons with Virgin enthroned or in a bust. Moreover on the basis of this conformation creates a certain type of the Virgin of Passion, which going to be the prototype for the next generation of artists. In the art composition of his son Nikolaos Ritzos we can see formed iconographic scences which are going to domain in Cretan Iconography. These two painters with the quality of their art contributed in the form of heart identity of many painters.
Στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της βενετοκρατούμενης Κρήτης του 15ου και του 16ου αιώνα αναπτύσσει την τέχνη του ο ζωγράφος Ανδρέας Ρίτζος, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ζωγράφους εικόνων στην Κρήτη των μέσων του 15ου αιώνα. Σύμφωνα με τις αρχειακές πηγές της Βενετίας είναι ο πρώτος από μια οικογένεια καλλιτεχνών με πέντε τουλάχιστον ζωγράφους που ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο εργαστήριό του δουλεύει και ο πρωτότοκος γιος του Νικόλαος που ανήκει στην επόμενη γενιά ζωγράφων και ο οποίος θα διαμορφώσει την καλλιτεχνική του ταυτότητα κάτω από τις επιρροές της τέχνης του πατέρα του. Το μέχρι σήμερα γνωστό έργο του Ανδρέα Ρίτζου και του κύκλου του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συνθέσεων με ιδιαίτερη προτίμηση εικόνων της Θεοτόκου ένθρονης ή σε προτομή. Εξάλλου, βάσει αυτού του σχήματος διαπλάθει σε συγκεκριμένη μορφή τον τύπο της Παναγίας των Παθών, που θα αποτελέσει πρότυπο για τις μετέπειτα καλλιτεχνικές γενιές. Οι ζωγράφοι αυτοί με την ποιότητα της τέχνης και της τεχνικής τους συνέβαλλαν στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής ταυτότητας πολλών συγχρόνων και μεταγενεστέρων ζωγράφων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανδρέας Ρίτζος
Eclectism
Virgin of Passion
Αρχειακές πηγές Βενετίας
Εκλεκτισμός
Sources of Venice
Νικόλαος Ρίτζος
Nicolaos Ritzos
Cretan School
Παναγία του Πάθους
Κρητική σχολή
Andreas Ritzos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.