Ο πλους των ανθισμένων κοριτσιών: Το αρχείο της επιθυμίας και οι γυναίκες-παιδίσκες του "Μεγάλου Ανατολικού"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The voyage of budding girls: The archive of desire and the women child in Andreas Empeirikos "Megas Anatolikos" (The great Eastern)
Ο πλους των ανθισμένων κοριτσιών: Το αρχείο της επιθυμίας και οι γυναίκες-παιδίσκες του "Μεγάλου Ανατολικού"

Παπαστάθη, Βασιλική Χαραλάμπους

Η καταιγιστική παρουσία της Eπιθυμίας στον "Μεγάλο Ανατολικό" του Α. Εμπειρίκου μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε το μυθιστόρημα σαν "μεγάλο Αρχείο" της επιθυμίας. Στην εργασία μας εξετάζουμε κατ' αρχάς τις θεωρητικές προϋποθέσεις αυτού του αρχείου, και στη συνέχεια παρακολουθούμε ως παραδειγματική εκδοχή του τις επιθυμίες των κοριτσιών, τα οποία κυριαρχούν στην αφήγηση. Στην αφετηρία της προβληματικής μας βρίσκεται το ερώτημα που το κείμενο θέτει στον εαυτό του και στον αναγνώστη : "Πως επιθυμεί ένα κορίτσι και πως αντιλαμβάνεται τον εαυτό της μέσα-στον-κόσμο;". Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη δεσπόζουσα θέση που καταλαμβάνουν οι γυναίκες-παιδίσκες τόσο ως προνομιακά σημαίνοντα της επιθυμίας όσο και ως αυτόνομα υποκείμενα. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται οι διακειμενικές σχέσεις του αρχείου των κοριτσιών με την υπερρεαλιστική femme-enfant και την ποίηση του Εμπειρίκου αλλά και μετά τον Σαντ και την αγγλική ερωτογραφία του 19ου αι. : εξετάζεται η ψυχαναλιτική διάσταση του ζητήματος και εικονογραφούνται κάποιες χαρακτηριστικές εκδοχές της επιθυμίας των κοριτσιών μέσα από το παράδειγμα της Έθελ, της Φλώσσυ και της Ειρήνης.
The tempestuous presence of Desire in Andreas Empeiricos' novel "Megas Anatolikos" ("Great Eastern") has stimulated the Author to approach this novel as a great Archive ("Arxeion") of desire. The thesis examines first the theoretical conditions of this archive, they demonstrates them by dealing with the desires of the gives, whose figures dominate the narrative. The starting point of the issue discused is the question : "How does a girl desire and how she does perceive herself in the world"? The Author's aim is to enhance the dominant position that the "femmes-enfants" occupy in the novel, as privileged signifiers of desire as well as autonomous subjects. to this end, intertextual relations of the girls' archive to the surrealiste "femme-enfant" and Empeirikos' poems, but also with Sade and English 19th century erotic literature, are established. On the other hand, the psychoanalytic factor is examined and, finally, some characteristic features of the girls' desire are illustrated throught Flossy, Ethel, Irini - heroyes of the "Great Eastern".

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γυναίκα-παιδίσκη
Desire and lust
Archive Surrealisme
Μέγας Ανατολικός
Ανδρέας Εμπειρίκος
Αρχείο
Andreas Empeirikos
Επιθυμία (ερωτική επιθυμία-ίμερος)
Υπερρεαλισμός
Megas Anatolikos (Great Eastern)
Femme enfant

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.