δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The letter of credit
Η εγγυητική επιστολή

Καρυπίδου, Σοφία Αναστασίου

The reader of this work is able to learn an oversupply of things about letters of credit. It characteristically contains the main characteristic marks of letter of credit, the content, the type and its discriminations with criterion usefulness of the letter of credit in the transactions, analytic annotation of legal relations between contracting memebers (bank-receiver, bank-debtor, receiver-debtor). Also this work contains specialised subjects relative with the covers of letters of credit, the relation between bank-guarantor and bank that guarantees the assure of the bank, the bank's possibility to adduse an excessive objection etc.
Ο αναγνώστης της εργασίας αυτής δύναται να αποκομίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με την εγγυητική επιστολή σε όλες της τις εκφάνσεις. Περιέχει τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εγγυητικής επιστολής, το περιεχόμενο και τον τύπο που μπορεί αυτή να λάβει, τις διακρίσεις της με κριτήριο την χρησιμότητά της στις συναλλαγές, αναλυτικό σχολιασμό των νομικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών (τράπεζας-λήπτη, τράπεζας-οφειλέτη, πρωτοφειλέτη-λήπτη), την έννοια της έμμεσης εγγυήσης, καθώς και εξειδικευμένα θέματα σχετικά με τα καλύμματα των εγγυητικών επιστολών, τη σχέση μεταξύ εγγυήτριας και αντεγγυήτριας τράπεζας, τη δυνατότητα προβολής της ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος από μέρους του τραπεζικού ιδρύματος κ.ά.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Letter of credit
Εγγυητική επιστολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.