Ζητήματα πολιτικής στην Πολιτεία και στον Πολιτικό του Πλάτωνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Politic subjects in Plato's Republic and Politicus
Ζητήματα πολιτικής στην Πολιτεία και στον Πολιτικό του Πλάτωνα

Παπαναστασίου, Δήμητρα Λάμπρου

Η παρούσα εργασία καταγίνεται με την παρουσίαση της πολιτικής σκέψης του Πλάτωνα, όπως αυτή ξετυλίγεται στην "Πολιτεία" και τον "Πολιτικό" του. Στην "Πολιτεία" ο Πλάτων δημιουργεί την Καλλίπολιν, όπου οι πολίτες διάγουν εν ευδαιμονία, βιώνοντας την υπέρτατη απόλαυση από τον ενάρετο βίο υπό την κυβέρνηση των φυλάκων. Η σύνδεση γνώσης-εξουσιαστικού καθιστά βασιλιά τον φιλόσοφο, ο οποίος κατέχει την ύψιστη γνώση του αγαθού. Η ανάδειξη αυτού του ιδανικού πολιτικού εναπόκειται στη δημιουργία του σωστού εκπαιδευτικού προγράμματος. Βάσει της τριμερούς διάταξης της ψυχής, ο Πλάτων χωρίζει τους πολίτες σε φύλακες, επίκουρους και δημιουργούς. Η αρμονική συνύπαρξη των μερών, υπό την υγεσία των φυλάκων, και η αποφυγή κάθε αλλαγήςαποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ευδαιμονίας. Ενδεχόμενη παρέκκλιση από το ιδεατό οδηγεί στην πτώση και τη φθορά. Η μετάβαση στον κόσμο του πραγματικού και τις ατελείς συνθήκες που επικρατούν σ' αυτόν τοποθετούν εκ νέου τη διερεύνηση του εξουσιαστικού. Αυτό συμβαίνει στον "Πολιτικό" όπου ο Πλάτων, ενώ ουσιαστικά συνεχίζει να θεωρεί ως ιδανικό πολιτικό αυτόν που κατέχει την υπέρτατη γνώση, το βασιλικό ανήρ, η αδυναμία ύπαρξης του οδηγεί στο δεύτερο πλου, την επικράτηση του νόμου.
The present project deals with the presentation of Plato's political thought, as it unfolds in the 'Republic' and the 'Politicus'. In the 'Republic' Plato creates Callipolis, where Guardians govern. As a result, citizens revel in hapiness. The connection of knowledge and domination settles the philosopher as a king because he has the utmost knowledge of the good. The creation of ideal politic depends on the right education. On the basis of the threefolder division of the soul, Plato divides citizens in the full Guardians, the auxiliaries and the third class. These different parts must live in harmony and try to avoid any kind of change in order to maintain happiness and have the ideal constitution. Any deviation of the ideal would cause decline. The transition of the ideal state to the real world and the imperfect conditions changes plato's political investigation to a certain degree. This is what happens in 'Politicus'. Plato keeps on believing that the ideal Statesman is the one who has th utmost knowledge but in the light of this absence, the best policy is the adherence to law, which is proposed as the 'second sail'.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ευδαιμονία
Δεύτερος πλους
Τρία μέρη της ψυχής
Γνώση των ιδεών
The second best (second soul)
Knowledge of the forms
Ιδέα του αγαθού
Φιλόσοφος-βασιλιάς
Three fold division of the soul
Eudemonia (happiness)
Philosopher king
The form of the good

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.