Αρχές, προβλήματα αποδόσεις των μηχανών συγκομιδής καπνών και επιλογή των βέλτιστων συνδυασμών των επιμέρους μηχανισμών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Principles,n problems, efficiency of tobacco harrestars and selection of the best mechanical system
Αρχές, προβλήματα αποδόσεις των μηχανών συγκομιδής καπνών και επιλογή των βέλτιστων συνδυασμών των επιμέρους μηχανισμών

Τζήμκας, Νικόλαος Αθανασίου

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι αρχές λειτουργίας των μηχανών συγκομιδής καπνών Virginia, Burley και Maryland, οι επιμέρους μηχανισμοί και τα προβλήματα που παρουσιάζουν. Εγινε σύγκριση των μηχανισμών και επιλογή του καταλληλότερου συνδυασμού, ώστε να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην ποιότητα των φύλλων και την ταχύτητα εργασίας, με απλοποιημένο και οικονομικό τρόπο. Τέλος έγινε σύγκριση του κόστους συγκομιδής δίσειρης αυτοκινούμενης μηχανής σε σχέση με το κόστος της συλλογής με το χέρι.
This survey is a study of the principles of Virginia, Burkley and Maryland tobacco harresters. After comparison of the mechanisms, the best combination was chosen, for optimum quality. Furthermore, the cost of mechanical harresting was compared to hand harvesting.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Καπνός
Tobacco
Efficiency
Mechanical harvesting
Απόδοση
Βιρτζίνια
Μηχανική συγκομιδή
Μπέρκλεϋ
Cost
Virginia
Κόστος
Burkley

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.