δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η αισθητική θεωρία του Πλωτίνου
The aestheatic theory of Plotinus

Αλούπη, Χριστίνα Παναγιώτη

The dissertation analyzes the philosophy of Plotinus on art and aesthetics and it is based on "Enneades". The analysis focuses on his metaphysic system and his views on poetry, painting, music, sculpture, architecture and theatre. Special attention is given on the analysis of "Beauty" or "Kallos".
Η εργασία εξετάζει τις φιλοσοφικές θέσεις του Πλωτίνου πάνω στην τέχνη και την αισθητική και είναι βασισμένη στο έργο του Πλωτίνου "Εννεάδες". Αναλύονται το μεταφυσικό του σύστημα και οι φιλοσοφικές του απόψεις γύρω από την ποίηση, ζωγραφική, μουσική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, θέατρο. Ιδιαίτερη βάση δίνεται στην ανάλυση των θέσεων του Πλωτίνου πάνω στο Ωραίο και το Κάλλος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εννεάδες
Enneades
Πλωτίνος
Art
Κάλλος
Αισθητική
Plotinus
Aestheatics
Ωραίο
Τέχνη
Painting

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.