δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η φιλοτιμία στους Παράλληλους Βίους του Πλουτάρχου
Philotimia in Plutarch's Parallel Lives

Στράντζαλης, Ηλίας Ευστρατίου

Στη διαχρονική της εξέλιξη μέσα στην αρχαία ελληνική γραμματεία, η φιλοτιμία, η επιθυμία της τιμητικής διάκρισης, αναγνωρίζεται ως ένα ευγενές κίνητρο για σπουδαίες πράξεις. Συχνά, όμως, η υπέρμετρη φιλοτιμία μπορεί να αποπροσανατολίσει τον ήρωα και να τον παρασύρει σε παθολογική συμπεριφορά που εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για την πολιτεία. Ο Πλούταρχος στους Παραλλήλους Βίους κρίνει ότι οι πρωταγωνιστές του πρέπει να τιθασεύουν τη φιλοτιμία τους με τη λογική ώστε να τη διοχετεύουν στο κοινό καλό μέσω ευεργετικών ενεργειών. Αντιθέτως, αποδοκιμάζει την αδυναμία συγκράτησης αυτού του πάθους, θεωρώντας καθοριστική προϋπόθεση για τη χαλιναγώγηση του τη μη ελλιπή παιδεία.
During its timeless evolution in ancient greek literature, philotimia, the desire of honorary distinction, is an acknowledged motive for great deeds. Excessive philotimia, however, can usually disorientate the hero and drag him to pathological attitude which is franght with danger not only for himself but also for the state. Plutarch in Parallel Lives judges that his main characters should discipline their philotimia with reason, so as to channel it to common interest through beneficial actions. On the contrary, he disapproves of the incapacity for holding back this passion, considering the sufficient education crucial factors of its restraining.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φιλοτιμία
Philotimia
Παράλληλοι Βίοι
Plutarch
Parallel Lives
Πλούταρχος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.