δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τορικά ιδεώδη
Toric ideals

Χάγουελ, Ισαάκ (Chagouel, Isaac) Αβραάμ-Δαυϊδ

Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τα τορικά ιδεώδη Ia. Επίσης μελετούμε τη σύνδεση των τορικών ιδεωδών Ia και της κανονικότητας των δακτυλίων k[A], όπου μια A μια αφφινική ημιομάδα
In this paper we examine thoroughly the theory of the toric ideals Ia and their connections with the normality of the ring k[a], where A is an affine semigroup

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Triangulation
Κανονική ημιομάδα
Κανονικός τριγωνισμός
Normal complex
Unimodular triangulation
Τορικό ιδεώδες
Αρχικό σύμπλοκο
Initial complex
Toric ideal
Regular triangulation
Τριγωνισμός
Μονομοδιακός τριγωνισμός
Normal semigroup

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.