δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας
Acceptance and renunciation of inheritance

Μαυρίδου, Χρυσούλα Δήμου

Με την παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα ο τρόπος κτήσης της κληρονομίας κατά το ισχύον δίκαιο και ειδικότερα να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα που ανακύπτουν στη θεωρία, αλλά κυρίως στην πράξη, γύρω από τη δυνατότητα αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομίας από τους κληρονόμους του θανώντος. Ο αστικός μας κώδικας υιοθετεί το σύστημα της άμεσης και αυτοδίκαιης κτήσης της κληρονομίας από το χρόνο της επαγωγής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπεισέρχεται ο κληρονόμος «εφάπαξ» σε όλες τις κληρονομητές έννομες σχέσεις του κληρονομουμένου ως σύνολο.Ταυτόχρονα, όμως, η κτήση αυτή είναι προσωρινή και ο νόμος παρέχει στον κληρονόμο τη δυνατότητα να αποδεχθεί οριστικά ή να αποποιηθεί την κληρονομία. Αποδοχή της κληρονομίας είναι ακριβώς η άτυπη, ρητή ή σιωπηρή, μη απευθυντέα δήλωση βούλησης του προσωρινού κληρονόμου ότι θέλει να καταστεί οριστικός. Είναι αμετάκλητη και ανεπίδεκτη αίρεσης και προθεσμίας.Διακρίνεται δε σε τρία είδη, τη ρητή, τη σιωπηρή και την πλασματική αποδοχή.Αποποίηση, αντίθετα, είναι η δήλωση βούλησης του προσώπου στο οποίο έχει επαχθεί η κληρονομία ότι δεν δέχεται την κληρονομία, ότι, δηλαδή, δεν θέλει να καταστεί οριστικός κληρονόμος. Η αποποίηση, όπως και η αποδοχή, είναι μονομερής, μη απευθυντέα δικαιοπραξία. Ο νόμος, ρητά προβλέπει ορισμένο τρόπο αποποίησης, έτσι ώστε αν αυτή γίνει διαφορετικά, να είναι άκυρη. Συνεπώς η αποποίηση είναι τυπική δικαιοπραξία. Τα ζητήματα αυτά, καθώς και όσα γεννώνται κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων κανόνων δικαίου, πραγματεύεται η παρούσα μελέτη.
This essay is an effort not only to analyze the possible ways of acquisition of inheritance by the current law, but also to deal with the problems that might come up while the inheritor accepts or disclaims the inheritance.The Greek civil law specifically makes provision for instant acquisition of the inheritance by the time of the devolution to inheritance, without the heir to act in any way. Although, this acquisition is only temporary. The law gives the heir the opportunity to definitely accept or to disclaim the inheritance.Acceptance of inheritance is the inheritor's declaration of will that he wants to be a definite inheritor of the particular inheritance. This declaration doesn't need to be done by a certain type and does not address at any person. Conditional or partial acceptance of inheritance voids. There are three possible ways to accept the inheritance, the explicit acceptance, the tacit acceptance and the factitious acceptance of inheritance. On the other hand, the renunciation of inheritance is the declaration of will that the person to whom the inheritance devolves doesn't want to be an inheritor and does not accept the inheritance. This declaration also doesn't address to anyone, but it has to be done by a certain type. The renunciation of inheritance needs to be done before the secretary of the probate court. These issues, but also the problems that might appeal when a certain rule of the law of inheritance is enforced are the general theme of the present essay.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Renunciation
Acceptance
Κληρονόμος
Inheritance
Αποποίηση
Κληρονομιά
Disclaimer
Acquisition
Αποδοχή
Απογραφή
Inheritor/heir
Κτήση
Inventory

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.