In vitro μελέτη της διαδερμικής απορρόφησης φαρμακευτικών ουσιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
In vitro study of transdermal absorption of pharmaceutical substances
In vitro μελέτη της διαδερμικής απορρόφησης φαρμακευτικών ουσιών

Φράγκου, Φένια (Ευφροσύνη), Χρήστου

Η επιστήμη της διαδερμικής χορήγησης φαρμάκου παρουσιάζεται σαν μία πολύπλοκη, αλλά συγχρόνως πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική. Αποφεύγοντας τις επεμβατικές μεθόδους και τις επιπλοκές από το γαστρεντερικό, η διαδερμική χορήγηση φαρμάκου μπορεί να βελτιώσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα, διατηρώντας ικανοποιητικά επίπεδα της δραστικής ουσίας στον ιστό-στόχο και μειώνοντας τις παρενέργειες στον υπόλοιπο οργανισμό. Αξιοσημείωτες ερευνητικές προσπάθειες έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια, και έχουν αναπτυχθεί αρκετές στρατηγικές για την ενίσχυση της δερματικής διαπερατότητας. Το σύστημα που παρουσιάζει την πιο συχνή χρήση, προσφέροντας διάφορες κλινικές εφαρμογές, είναι το δερματικό έμπλαστρο (patch).Έχουν περιγραφεί αρκετές τοπικές και διαδερμικές μέθοδοι, περιλαμβάνοντας τη χρήση κατάλληλων γαληνικών μορφών, υπέρκορων συστημάτων, χημικών ενισχυτών της διαπερατότητας, νανοσυστημάτων μεταφοράς ουσιών όπως τα μικρογαλακτώματα, λιποσώματα, και άλλα νανοσωματίδια. Έχουν επίσης προταθεί νέες φυσικές μέθοδοι όπως οι διατάξεις μικρο-ακίδων, τα συστήματα laser, η ηλεκτροφόρηση, η ιοντοφόρηση, τα συστήματα υπερήχων κ.ά.Οι μέθοδοι αυτές επεκτείνονται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, ενώ οι ερευνητές σε όλον τον κόσμο προσπαθούν να βρουν νέες λύσεις, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας παράλληλα τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
The science of administering drugs through the skin is a complex but also very interesting opportunity. By avoiding issues related to invasive methods or the effects on the gastrointestinal tract and first-pass metabolism, topical and transdermal delivery can enhance therapeutic efficacy while maintaining effective levels.Considerable research efforts have been made in this area and a lot of strategies for enhancing skin penetration have been developed over the last few years. The most commonly used system for this type of delivery is the skin patch, providing various applications. Several topical and transdermal delivery technologies are described including the use of suitable formulations, carriers of nanoparticles such as microemulsions and liposomes, chemical penetration enhancers and supersaturated systems. New physical methods are also proposed such as micro-needle arrays, laser systems, iontophoresis, sonophoresis, and others. The possibilities for this sector are quite broad while researchers around the world are trying to find new solutions improving the efficiency, safety and convenience and decreasing side effects.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Transdermal absorption
Δερματικά έμπλαστρα
Dermal permeability
Transdermal drug delivery
Enhancement transdermal permeability
Δερματική διαπερατότητα
Διαδερμική χορήγηση φαρμάκου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.