Οι κατ' οίκον εργασίες στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: απόψεις εκπαιδευτικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Homework in primary and secondary education: the perceptions of teachers
Οι κατ' οίκον εργασίες στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: απόψεις εκπαιδευτικών

Βαφειάδου, Ασπασία Κωνσταντίνου

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της ανάθεσης και της χρησιμότητας των κατ' οίκον εργασιών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο, σπουδαίο, αλλά ταυτόχρονα και διαχρονικό θέμα που έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις διεθνώς αλλά και στη χώρα μας. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας εξετάζονται, μέσω της ελληνόγλωσσης και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, οι παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι των κατ' οίκον εργασιών, ο τρόπος και ο λόγος ανάθεσης τους στους μαθητές, η εμπλοκή των γονέων στην εκτέλεσή τους, οι θετικές και οι αρνητικές επιδράσεις τους στη σχολική επίδοση των μαθητών και στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών-γονέων κ.α. Το εμπειρικό μέρος της εργασίας παρουσιάζει την έρευνα που διεξήχθη ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης και όμορων νομών (Κιλκίς, Σέρρες, Πιερία), η οποία εξετάζει τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την ανάθεση και τη χρησιμότητα των κατ' οίκον εργασιών στους μαθητές.
Drawing primarily from the fact that homework is the predominant cause of friction between school and home, this study discusses the value of homework assignements in primary and secondary education. This issues explored theoretically include the pedagogic and educational aims of homework, the means and the reasons of homework assignments and the level of parental involvement. Moreover the influence of homework on school achievement and on the relationships between teachers, students and parents is investigated. This study also includes a research that the presents the teachers' attitudes and perceptions of assignements and the value of homework. The participants are teachers from primary and secondary education working in the area of eastern and western Thessaloniki and the districts of Kilkis, Serres and Pieria.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σχολική επίδοση
School achievement
Μαθητές
Κατ'οίκον εργασία
Teachers
Students
Parental involvement
Εμπλοκή γονέων
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Primary and secondary education
Εκπαιδευτικοί
Homework assignments

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.