δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η παιδική ηλικία στα σχολικά εγχειρίδια από το 1950-2000
Childhood in school books (1950-2000)

Τζήμκας, Γεώργιος Δημητρίου

The subject of this research is the childhood in elememtary schools from 1950 since 2000. There is a try to search the way that society change and see "child" with different opportunities and abilities.
Η παρούσα εργασία εξετάζει τα χαρακτηριστικά (δικαιώματα-υποχρεώσεις) της παιδικής ηλικίας όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των ετών 1950-2000. Γίνεται προσπάθεια να συγκριθούν και να εξεταστούν οι διαφορές των σχολικών εγχειριδλιων μέσα από συνεξέταση των αλλαγών στον πολιτικό και κοινωνικό ιστό. Η εν λόγω εργασία επικεντρώνεται επίσης στο γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια διαμορφώνουν και επηρεάζουν σε ένα σημαντικό ποσοστό τις αντιλήψεις και τις στάσεις των παιδιών και υπό αυτό το πρίσμα καθίστανται σημαντικά εργαλεία της κοινωνίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παιδί
Σχολικό βιβλίο
Education
Εκπαίδευση
Elementary
Child
School books
Δημοτικό σχολείο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.