δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο εμπειρισμός και ορθολογισμός στον Κάντ
Empiricalism and rationalism at Kant

Τσαβές, Ηλίας Αστερίου

Το κεντρικό ερώτημα που τίθεται είναι αν ο καθαρός λόγος μπορεί να εκπηγάσει μέσω μόνο του ορθολογισμού ή μόνο διά μέσου του εμπερισμού. Ο Κάντ ωστόσο προσεγγίζει τον ορθό λόγο και από τις δύο σκοπιές και επιχειρεί να θεμελιώσει τη θέση ότι ο ορθός λόγος είναι αποτέλεσμα του συγκεραμσού εμπειριών και νόησης
The main question is if the real thought can stem from the rationalism or only from the empiricalism. However, Kant is trying to refer the real thought from the both sides and he is trying to back up that the direct speech is the result of the sum of the experiences and thoughts

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ορθολογισμός
Rationalism
Direct speech
Κριτική
Καθαρός λόγος
Criticism
Εμπειρισμός
Καντ
Kant
Empiricalism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.