Φοιτητές/φοιτήτριες με προβλήματα όρασης: Προβλήματα και αντιμετώπιση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Students with vision problems: Problems and treatment
Φοιτητές/φοιτήτριες με προβλήματα όρασης: Προβλήματα και αντιμετώπιση

Καρακώστας, Παναγιώτης Χρήστου

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών στις οποίες οι άνθρωποι με ολική απώλεια όρασης - μειωμένη όραση, καλούνταν ή και καλούνται ακόμη να σπουδάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Διερευνώνται, επίσης, όποιοι άλλοι θεσμοί ή καταστάσεις -όπως η οργάνωση και η δομή της πόλης όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο, τα κοινωνικά δίκτυα, οι οικογενειακές/ανθρώπινες σχέσεις, το ποσοστό της όρασης και οι δεξιότητες του ίδιου του ανθρώπου με πρόβλημα στην όραση- διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα των σπουδών.Παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και αφορά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης των ανθρώπων με προβλήματα στην όραση, μέσα από μία ιστορική αναδρομή στο θεσμό. Επίσης, γίνεται συνοπτική αναφορά στις πολιτικές ένταξης/κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση με τους ανθρώπους με αναπηρίες. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο θέμα εξαιτίας του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του συγγραφέα για τη συγκεκριμένη ομάδα, της οποίας αποτελεί μέλος και ο ίδιος.
This given project has as a goal the dilatation of the conditions under which the people with total or partial blindness educate themselves in university level in Greece. There is also dilatation of other institutions and situations- like the organization and structure of the city in which the university exists, the social network, family/ human relationships, the percentage of vision and the dexterities of the person with the vision problem- which play an important role in the quality of education. There is a portrayal of the law framework that exists in Greece and concerns all the levels of education for the people with vision problems through a historical path in the institution. Also, there is synoptic reference in the policy of embodiment/ social exclusion concerning the handicapped. This specific subject was chosen due to the special interest of the writer for this specific team, of which he is a member himself.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μαθητές με αναπηρία
Ενταξιακή εκπαίδευση
Students with disabilities Exclusion and education
Μαθητές με προβλήματα όρασης
Τυφλοί μαθητές
Blind students
Αποκλεισμός και εκπαίδευση
Inclusive education
Students with visual impairments
Accessibility to university
Προσβασιμότητα στο πανεπιστήμιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.