Η παρουσίαση του νέου βιβλίου ιστορίας της Στ' δημοτικού στον Τύπο. Κριτική ανάλυση λογου σε δημοσιεύματα δύο εφημερίδων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2009 (EL)
The presentation of the new history book of the 6th form in primary education in press. Critical discourse analysis of articles issued by two newspapers
Η παρουσίαση του νέου βιβλίου ιστορίας της Στ' δημοτικού στον Τύπο. Κριτική ανάλυση λογου σε δημοσιεύματα δύο εφημερίδων

Χοροζίδου, Σαββατούλα Γερμανού
Σπινθηρόπουλος, Χαράλαμπος Κωνσταντίνου

The research is related to the news reports concerning the already withdrawn History book of the 6th form in Primary Education. The publications appeared in the newspapers "Eleftherotypia" and "Kathimerini" from January 2007 to may 2007. Based on the sociocognitive and historical approach of the Critical Discourse Analysis by Teun van Dijk and Ruth Wodak respectively, the distinctive structures were those of the Media Discourse which contribute-through the construction of identities-to the maintenance and reproduction of dominant ideologies and relations of power and domination.
Η έρευνα αφορά στη μελέτη των δημοσιευμάτων που σχετίζονται με το αποσυρμένο πλέον βιβλίο ιστορίας της ΣΤ΄Δημοτικού, στις εφημερίδες "Ελευθεροτυπία" και "Η καθημερινή", κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Μαϊου 2007. Με βάση την κοινωνικο-γνωστική και την ιστορική προσέγγιση της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου των Teur van Dijk και Ruth Wodak αντίστοιχα, αναδείχθηκαν εκείνες οι δομές του δημοσιογραφικού "λόγου" οι οποίες συμβάλλουν, μέσω της κατασκευής ταυτοτήτων, στη διατήρηση και αναπαραγωγή των κυρίαρχων ιδεολογικών και των σχέσεων εξουσίας και κυριαρχίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αναπαραγωγή
Εθνική ταυτότητα
National identity
Κριτική Ανάλυση Λόγου
Σχολικό βιβλίο ιστορίας
Critical Discourse Analysis
Τύπος
History schoolbook
Εξουσία
Reproduction
Ideology
Ιδεολογία
Power
Press

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.