δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η πολυπολιτισμικότητα στο φιλελεύθερο δημοκρατικό κράτος
Multiculturalism in liberal democratic state

Τρέβλια, Χρυσούλα (Χριστίνα) Νικολάου

The current dimensions of the multiculturalism problematic are related to a series of dilemmas, on a political practice level within the multicultural societies created on the one hand while, on the other hand, on a level of political theory and theory of liberal - democratic state.On the former level (i.e. that of political practice), the question raised concerns the conditions for the co-existence and substantial participation in the same political system of individuals and groups from different cultural background.
Ο όρος πολυπολιτισμικότητα αναφέρεται συνήθως στα προβλήματα που δημιουργεί η συνύπαρξη πολιτισμικά διαφοροποιημένων κοινωνικών ομάδων και ατόμων στο πλαίσιο ενός οργανωτικά ενιαίου πολιτικού μορφώματος, στο εσωτερικό του οποίου κυριαρχεί μια και μόνη πολιτισμική εκδοχή τρόπου ζωής και η οποία ως εκ τούτου κατέχει το προνόμιο του καταναγκασμού. Στον πυρήνα της προβληματικής για την πολυπολιτισμικότητα βρίσκεται το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης , της συγκρότησής τους αλλά και κυρίως του ρόλου τους στη συγκρότηση του φιλελεύθερου δημοκρατικού κράτους και δη ανεξαρτήτως φιλελεύθερης ή κοινοτιστικής προσέγγισής του.Η ιστορική πραγματικότητα καταδεικνύει ότι το φιλελεύθερο δημοκρατικό κράτος συγκροτείται εθνικά. Σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον όμως οι πολίτες δεν προέρχονται όλοι από το ίδιο εθνικό πλαίσιο . Το πρόβλημα λοιπόν προκύπτει με την εμφάνιση των μειονοτικών εθνικά ομάδων στο ενιαίο και ομοιογενές εθνικά φιλελεύθερο δημοκρατικό κράτος, όπου η εθνική πλειονότητα νομιμοποιείται να επικαλείται την εθνική της ταυτότητα, συνδετικό στοιχείο της πολιτειακής του οργάνωσης, ενώ οι μειονοτικές εθνικά ομάδες προβάλλοντας το αίτημα αυτό κλονίζουν και απειλούν τη συγκρότησή του αιτούμενες είτε τη διατήρηση της χωριστής εθνικής τους ταυτότητας είτε την εθνική τους αυτοδιάθεση.Σε κάθε περίπτωση καταδεικνύεται ότι το αίτημα της αναγνώρισης της εθνικής ταυτότητας και της εθνικής αυτοδιάθεσης πρέπει να ανταποκρίνεται στο αίτημα της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και της αναγνώρισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πρόκειται για πολυπαραγοντικό ζήτημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί στάθμιση του πραγματικού όντος και του θεωρητικού δέοντος στην εκάστοτε.
As concerning the new conversation, the question is reformulated into what kind of mechanisms and transpositions the political framework of a specific multicultural character should undergo and develop. On the latter level (i.e. that of political theory), the question raised concerns the degree to which the principles of liberal - democratic state, human rights and civilian quality gain a universal dimension or they are merely expressions of the unique course of the Western world. Eventually, to what extend and in which way can these principles of liberal - democratic and human rights remain robust and function within an original multicultural society?To what extend is a part of the nature of these principles and rights due to the cultural uniformity of the national states of the West?

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πολυπολιτισμικότητα
Φιλελεύθερη πολυπολιτισμική προσέγγιση
Multiculturalism
Human rights
Ατομικά κι ευλογικά δικαιώματα
Liberal demographic state
Κοινοτιστική προσέγγιση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.