δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το πρόβλημα των λέξεων
The word problem

Κατσιγιάννη, Μυρτώ Σπυρίδωνος

Το πρόβλημα των λέξεων είναι προϊόν σύγκλισης της Θεωρίας Ομάδων και της Μαθηματικής Λογικής. Μία πεπερασμένα παραγόμενη ομάδα έχει επιλύσιμο πρόβλημα λέξεων εάν υπάρχει αλγόριθμος για το ερώτημα : "Είναι η τυχαία λέξη της ομάδας ίση με την κενή;" Επίκεντρο της εργασίας είναι το Θεώρημα Novikov-Boone-Britton, κατά το οποίο υπάρχει πεπερασμένα παριστάμενη ομάδα με ανεπίλυτο πρόβλημα λέξεων.
The word problem is a product of the interaction between Group Theory and Mathematical Logic. A finitely generated group has solvable word problem if there exists an algorithm for the question : "Is a random word of the group equal to the empty word? "The central theorem of the paper is the Novikov-Boone-Britton Theorem, according to which there exists a finitely presented group with unsolvable word problem.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επιλύσιμο πρόβλημα
Αναδρομικά απαριθμήσιμο σύνολο
Solvable word problem
Tuning machine
Επέκταση ομάδας
Recursively enumerable
Μηχανή
Αλγόριθμος
Free group
Algorithm
Ελεύθερη ομάδα
HNN-extensions

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-24T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.