Οι νέες ρυθμίσεις του νόμου 3522/2006 (Φεκ 276 Α΄/22.11.2006).: Τροποποιήσεις στη φορολογία εισοδήματος, τον Κβς, τη φορολογία κεφαλαίου, τον ΦΠΑ και στις ρυθμίσεις είσπραξης δημοσίων εσόδων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The new regulations of the tax law 3522/2006 modifications which concern income taxation, capital stock transfer tax and tunover tax. Also regulations concern collection of public revenues
Οι νέες ρυθμίσεις του νόμου 3522/2006 (Φεκ 276 Α΄/22.11.2006).: Τροποποιήσεις στη φορολογία εισοδήματος, τον Κβς, τη φορολογία κεφαλαίου, τον ΦΠΑ και στις ρυθμίσεις είσπραξης δημοσίων εσόδων

Πονιά, Ερασμία Ανέστη

Ο νόμος 3522/2006 στοχεύει κυρίως στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των φυσικών προσώπων. ΟΙ τροποποιήσεις που εισάγει αφορούν, κυρίως τη φορολογία εισοδήματος και περιλαμβάνουν την αύξηση του αφορολόγητου ποσού της φορολογικής κλίμακας, τη διεύρυνση του κεντρικού κλιμακίου της και τη σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών σε χρονικό ορίζοντα τριετίας με έναρξη τα εισοδήματα που αποκτώνται το 2007
The law 3522/2006 mainly aims to the reduction of tax aggrovation of natural persons. The new regulations concern income taxation, particularly the increase of tax expense amount, the enlargement of of the main tax echelon and the reduction of tax rates during the next three years, starting from the year 2007

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φορολογία τόκων καταθέσεων και ομολόγων
ΦΠΑ σε νεόδμητα ακίνητα
Εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων
Income taxation -tax rates
Expenses of enterprises
Income of construction enterprises
Φορολογία εισοδήματος-Φορολογικοί συντελεστές
Δαπάνες επιχειρήσεων
Tunover tax to new build constructions
Βιβλία και στοιχεία επιτηδευμάτων
Official books and elements
Taxation concern the deposit interests and bonds

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-24T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.