δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το περί ψυχής (De Anima) σύγγραμμα του Τερτυλλιανού
A treatise of the soul

Κασμερίδης, Ανδρέας Ιωάννη

The treatise is reported in four chapters in the personality of latin theologian Tertullian as well as in the more important points of his work De Anima. That' s why more important department of work constituted the investigation of basic ideas of Tertullian and the comparison of these ideas with the famous representatives of ancient Greek thought.
Η εργασία αυτή αναφέρεται σε τέσσερα κεφάλαια στην προσωπικότητα του λατίνου Θεολόγου Τερτυλλιανού καθώς και στα σημαντικότερα στοιχεία του έργου του De Anima. Για το λόγο αυτό το σημαντικότερο τμήμα τηε εργασίας αποτέλεσε η αποκρυπτογράφηση των βασικών ιδεολογικών θέσεων του Τερτυλλιανού και η ταυτόχρονη σύγκριση αυτών των θέσεων του με τους επιφανέστερους εκπροσώπους της αρχαίας ελληνικής διανόησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Περί ψυχής
Αριστοτέλης
Soul
Τερτυλλιανός
Καρποκράτης
Plato
Tertullian
Πλάτων
Immortal
Heretic
Γνωστικοί
Aristotle

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-08-31T09:03:14Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.