Quantitative ultrasound of the calcanens in pre-pubertal , pubertal and post pubertal boys and girls

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η επίδραση του φύλου, της ηλικίας και της προπονητικής κατάστασης στην οστική πυκνότητα σε παιδιά
Quantitative ultrasound of the calcanens in pre-pubertal , pubertal and post pubertal boys and girls

Μακράκης, Μιχαήλ Στυλιανού

Osteoporosis is a skeletal disorder which is characterized by low bone density and modifications of architectural arrangement which in turn leads to great bone fragility. This decrease might cause bone fracture. The purpose of this study was to determine the bone density in relation to gender, age) and training background in children. Three hundred and one boys (N=169) and girls (N=132) were divided into three age groups (Pre- pubertal: 9-12 years, Pubertal: 13-16 years, Post-pubetal: 17-20 years). The sample of this study consisted of thirty seven soccer players, sixty seven swimmers, and sixty nine track and field athletes while one hundred and twenty eight children were the control group. Calcaneal QUS measurements were performed with Lunar Achilles Insight 2006 device. The parameters analyzed were Speed of Sound (SOS), Braodband Ultrasound Attenuation (BUA) and Quantitative Ultrasound Index Stiffness (QUI). Repeated measures analysis of variances was used in order to examine the possible interactions between gender, age and training background and bone density. Post-hoc Tukey tests were used to examine significant effects. The level of significance was set at p> 0.05. All parameters significant increased with age. At all parameters soccer players displayed the same values with track and field athletes, while the swimmers displayed the same values with the control group. Moreover soccer players and track and field athletes showed significant different values from swimmers and control group. It has been shown that bone density was lower at the first age group (9-12 y) in relation with the two other groups. Both genders increase similarly their bone density. It seems that children with activities causing great loads at bone, demonstrated greater bone density compared with these with activities causing low loads.In conclusion, it seems that training which involves great loads such as sprinting and jumping have a positive effect at bone density. Therefore, these activities could lead to a greater maximum bone density suggesting them as a great preventive strategy for osteoporosis and its hurtful results.
Η οστεοπόρωση είναι μια σκελετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα και μεταβολή της μικροαρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού η οποία οδηγεί στην αύξηση της ευθραυστότητας και έχει ως αποτέλεσμα των κίνδυνο κατάγματος. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσει την οστική πυκνότητα σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και τη προπονητική κατάσταση σε παιδιά. Το δείγμα της έρευνας αποτελέσαν 301 αγόρια και κορίτσια από 3 διαφορετικά αθλήματα ηλικίας 9-20 ετών. Συγκεκριμένα συμμετείχαν 132 κορίτσια και 169 αγόρια. Από τα 301 τα παιδιά 37 ήταν ποδοσφαιριστές, 67 ήταν κολυμβητές, 69 ήταν αθλητές στίβου και 128 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας πραγματοποιήθηκε με υπέρηχο. Υπολογίστηκαν ο δείκτης της ταχύτητας του ήχου (SOS), το ευρύ φάσμα εξασθένησης των υπερήχων στην πτέρνα (Broadband Ultrasound Attenuation) και ο ποσοτικός δείκτης υπερήχων (Quantitative Ultrasound Index Stiffness). Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίζεται σε p < 0.05. Σε όλες τις μεταβλητές παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών τους με την αύξηση της ηλικίας (p < 0.05). Και στις τρεις μεταβλητές, η ομάδα των ποδοσφαιριστών δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά με την ομάδα του στίβου (p < 0.05). Η ομάδα ελέγχου δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά με τη ομάδα κολύμβησης (p < 0.05), ενώ οι ομάδες ποδοσφαίρου και στίβου εμφάνισαν υψηλότερες τιμές σε όλες της μεταβλητές σε σχέση με τις ομάδες κολύμβησης και ελέγχου. Η οστική πυκνότητα ήταν μικρότερη στην ηλικιακή ομάδα των 9-12 ετών σε σχέση με τις υπόλοιπες. Τα δυο φύλα αναπτύσσουν την οστική τους πυκνότητα με την αύξηση της ηλικίας σε παρόμοια ποσοστά. Τα άτομα τα οποία ασχολούνταν με δραστηριότητες οι οποίες ασκούν μεγάλη φόρτιση στα οστά όπως το ποδόσφαιρο και ο στίβος εμφάνισαν υψηλότερη οστική πυκνότητα, σε σύγκριση με άτομα που ασχολούνταν με δραστηριότητες μικρής φόρτισης όπως η κολύμβηση και με άτομα τα οποία δεν έκαναν καμιά δραστηριότητα. Επομένως τα παιδιά είναι καλό να ασχολούνται με αυτές τις δραστηριότητες κατά την παιδική ηλικία προκειμένου να πετύχουν μια υψηλή οστική πυκνότητα που θα τα προστατεύσει από την οστεοπόρωση και της βλαβερές τις συνέπειες αργότερα στην ζωή.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Osteoporosis
Οστική πυκνότητα
Bone mineral density
Οστεοπόρωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-11T11:49:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.