δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο πλαστός λόγος του Αίαντα στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή
Sophocle's Ajax: the deception speech

Κωτσούλα, Φωτεινή Αλέξανδρου

This paper is an attempt to study thoroughly the dissembling speech of Ajax, part of the homonymous tragedy of Sophocles. The perplexing “Deception speech”(646-692) has been a controversial issue of much scholarship for many years. This is not surprising, since many believe that this magnificent, mysterious and complex speech, which is loaded with verbal ambiguity, is the key to understand the entire play. Its central position corresponds to its inner significance as the tragedy’s heart and the speech acts as the play’s major turning point. This is the reason why every single verse of this speech is been analyzed separately in this paper trying to give its two-edged meaning. The major question is whether the sophoclean hero speaks the truth and has really changed and abandoned the idea of committing suicide or he realizes and expresses wisely his position in a world where nothing is permanent and the moral code of the heroic code is meaningless. Ajax cannot accept such a world. In that case Tekmessa and the chorus are been deceived despite the fact that there are hints in the speech, which reveal the final truth, the hero’s death. Afterwards, the crucial question whether Ajax deceives deliberately or not his hearers is been answered by many scholars and the paper ends with the variety of functions that the deception speech has.
Η παρούσα εργασία είναι μία απόπειρα μελέτης και εμβάθυνσης στο περιεχόμενο του πλαστού λόγου του Αίαντα στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή (στ.646-692). Πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα χωρία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που έχει προβληματίσει και διχάσει τους μελετητές. Αυτός ο υπέροχος, αινιγματικός και περίπλοκος λόγος που βρίθει αμφίσημων αναφορών βρίσκεται στην καρδιά του δράματος και θεωρείται μάλιστα το κλειδί για την κατανόηση όλου του έργου. Έτσι, κάθε στίχος αναλύεται και ερμηνεύεται ξεχωριστά σε μία προσπάθεια διασάφησης της διττής σημασίας του. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν ο ήρωας εκφράζεται με ειλικρίνεια και είναι όντως διατεθειμένος να αλλάξει, ανακαλώντας την αρχική του απόφαση να θέσει τέλος στη ζωή του ή φορώντας το μανδύα της προσποίησης εκφράζει με οξύτατη διαύγεια τη σχέση του με το γύρω κόσμο, μέσα στον οποίο φαίνεται τελικά να μην έχει θέση. Στη δεύτερη περίπτωση ο χορός και η Τέκμησσα παραπλανώνται, ωστόσο ο Αίαντας αφήνει κάποιες σχισμές στα λεγόμενά του, ώστε να διακρίνεται η αλήθεια, η τελική κατάληξη, ο θάνατος. Ακολουθεί αναλυτική εκτίμηση των μελετητών για το αν ο ήρωας εξαπατά σκόπιμα ή μη τους δέκτες του για να καταλήξει η παρούσα μελέτη στον προσδιορισμό των ποικίλων λειτουργιών που επιτελεί, καθώς φαίνεται, ο συγκεκριμένος λόγος του Αίαντα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εξαπάτηση στον Αίαντα
Deception speech/dissembling speech of Ajax
Αλλαγή χαρακτήρα στον ήρωα μιας τραγωδίας
Ajax the unexpected
Change of characther in greek tragedy
Ajax in the trugrede
Πλαστός λόγος Αίαντα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-16T08:52:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.