Διαφορές στη μεγίστη ισομετρική δύναμη σύλληψης μεταξύ του δεξιόύ και αριστερού χεριού: συγχρονική μελέτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The maximum isometric hand grip strength differences between the right and left hand
Διαφορές στη μεγίστη ισομετρική δύναμη σύλληψης μεταξύ του δεξιόύ και αριστερού χεριού: συγχρονική μελέτη

Μαλκογεώργος, Αλέξανδρος Γεωργίου

The hand grip strength is an objective indicator of the hands functional ability or even the entire body. A wide range of differences has been observed in previous studies regarding hand grip strength between the two hands. The purpose of this research was to study the effect of handedness, age and sex, in the differences of hand grip strength between the two hands. The sample constituted of 200 men and women, from which the 100 had powerful right hand dominance and the other 100 had powerful left hand dominance, age 7-75 years. It was found that there exists an interaction between handedness, sex and age in the difference of hand grip strength between the two hands, F 180 = 3,250 and p=0,013. The handedness had important effect on the difference of hand grip strength between the two hands, F 198 = 9,421, p = 0,002. The men had larger differences in the hand grip strength between the two hands, compared to the women, F198 = 4,758, p=0,030. Also the age had important effect on the difference of hand grip strength between the two hands, F195 = 9,350, p<0, 001. The results showed that the individuals with powerful handedness present important differences in the maximum hand grip strength between the two hands and the range of differences is affected by handedness, sex and age, which should be taken under serious consideration in the planning of similar studies. Key Words: Handedness, Functional cerebral asymmetry, Hand grip strength.
Η δύναμη σύλληψης είναι ένας αντικειμενικός δείκτης της λειτουργικής ικανότητας των άνω άκρων ή και ολόκληρου του σώματος. Στη βιβλιογραφία έχει παρατηρηθεί ένα ευρύ φάσμα διαφορών στη δύναμη σύλληψης μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού. Σκοπός της παρούσας μελέτη ήταν να διευρευνηθεί η επίδραση της προτίμησης χεριού, της ηλικίας και του φύλου, στις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού, στη μέγιστη δύναμη σύλληψης

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δύναμη σύλληψης
Handedness
Προτίμηση χεριού
Cerebral asymmetry
Λειτουργική εγκεφαλική ασυμμετρία
Hand grip strength
Hand dominance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-18T11:24:27Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ανθρώπινη απόδοση και υγεία

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.