δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαχείριση εμπορικών λιμένων
Commercial ports management

Βικίας, Λεωνίδας Σταύρου

This report is the diplomatic study on the subject “Management of Commercial Ports”, which was written during the postgraduate program “Construction management” of the department of Civil Engineers, Aristotle University of Thessaloniki.New conditions that emanate from the globalisation of trade, affected also in port industry. The ports are critical nodes in the world chain of transports, so the competition in the market of port industry have been increased and at the same time requirements on port services were also increased. So, port management concerns mainly, the attendance of private sector in the operation of port. Objective of study is to give essential information on the methods which are applied in these cases.In this study, initially are presented general issues that concern ports, like their history, their characteristics and the general tendency that prevails for their role in the World but also National economy and Trade. There are contained various methods of privatisations with description and their characteristics, advantages and disadvantages are presented. Also in this study statistical data regarding indexes of port performance before and after privatisation are presented. Same data of ports of Thessaloniki and Piraeus are presented and they show their performance and their status regarding the other ports of Mediterranean see. Finally conclusions and proposals concerning port management and privatization are presented in the last chapter of this study.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λιμένας Θεσσαλονίκης
Εκμίσθωση λιμένων
Διοίκηση εμπορικών λιμένων
Διαχείριση εμπορικών λιμένων
Ports privizitation
Ιδιωτικοποίηση λιμένων
Thessaloniki port authoriy
Παραχωρήσεις λιμένων
Ports leasing
Commercial ports management
Ports concaissionaire

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-02T08:08:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.