δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Βυζαντινές ψηφιδωτές εικόνες: τέχνη και τεχνική
Byzantine mosaic icons: art and artifacture

Φαφαλιός, Μάρκος Ιωάννη

Mosaic icons are a very rare kind of byzantine icons. There are only 48 existing icons all over the world. They are constracted by tesserae which are embeded on wax. They are dating based on stylistical reasons mainly, from the middle of the eleventh century until the end of the fourteenth century. For methodological reasons they are separated into two groups, the large ones with 12 icons and the micromosaic icons with the rest. They are depicting Christ or the Mother of God, as well as many rare themes. They are thought to be presents of the imperial environment.
Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες ψηφιδωτές φορητές εικόνες. Ανέρχονται συνολικά σε 48 παραδείγματα που βρίσκονται σε μουσεία των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδίως της Ευρώπης. Αρκετές από αυτές διατηρούνται στις Μονές του Αγίου Ορους. Χρονολογούνται με στυλιστικά κυρίως κριτήρια, από τα μέσα περίπου του 11ου αιώνα μέχρι και τα τέλη τουλάχιστον του 14ου αιώνα. Κατασκευάζονται από ψηφίδες τοποθετημένες πάνω σε μίγμα κηρομαστίχης. Εικονίζουν αρκετά εικονογραφικά θέματα, με έμφαση στις μορφές του Χριστού και της Θεοτόκου, αλλά και τους στρατιωτικούς αγίους, αναμεσά τους και μερικά σπάνια θέματα. Κοσμούνται με πολύχρωμα διακοσμητικά μοτίβα ως απόρροια της τεχνικής των σμάλτων και των χειρογράφων. Τέλος, θεωρούνται ακριβά δώρα των αυτοκρατορικών κύκλων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Byzantine mosaic icons
Εικόνες φορητές
Εικόνες ψηφιδωτές
Εικόνες βυζαντινές
Icons
Byzantine icons
Mosaic icons

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-10-05T07:25:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.