δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Κβαντικά αυτόματα
Quantum automata

Λόλας, Κωνσταντίνος Ζήση

Η κβαντική μηχανική καλείται να λύσει θεμελιώδη προβλήματα του κόσμου μας μιας και πολλά από αυτά είναι απαγορευτικά με τις γνωστές κλασικές μεθόδους μέχρι σήμερα. Τα κβαντικά αυτόματα δεν είναι παρά η απλούστερη μορφή υπολογιστικών μηχανών στην κβαντική φυσική όπως και τα αντίστοιχα κλασικά αυτόματα στην θεωρία γλωσσών. Δεν θα μπορούσε να οριστεί μία μόνο κλάση κβαντικών αυτομάτων, (ας θυμηθούμε ότι υπάρχουν ντετερμινιστικα, μη-ντετερμινιστικα, στοίβας και στοχαστικά αυτόματα, μηχανές Turing οι οποίες με την σειρά τους έρχονται σε πολλές παραλλαγές), έτσι στην παρούσα εργασία μελετώνται διάφορες κλάσεις αυτών. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία μικρή εισαγωγή στη κβαντική φυσική, αρκετή για την μελέτη των κβαντικών αυτομάτων, όπως και γνωστοί ορισμοί από την κλασική θεωρία αυτομάτων. Στο πρώτο μέρος του δεύτερου κεφαλαίου ορίζονται τα κβαντικά αυτόματα και βασικά θεωρήματα αυτών, όπως ακριβώς εισήχθηκαν από τους Moore και Crutchfield. Επίσης γίνεται μία αντιστοίχιση των κλασικών εννοιών σε αντίστοιχες κβαντικές. Στο υπόλοιπο κεφάλαιο ορίζονται τα κβαντικά δέντρα όπως και οι κβαντικές άλγεβρες. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάμε διάφορες παραλλαγές κβαντικών αυτομάτων με στόχο πάντα τις αντίστοιχες γνωστές έννοιες κλασικής θεωρίας.
Quantum mechanics are called to resolve fundamental problems of our world, where many of them still remain untouchable by the known classic theory. Quantum automata are the simpler form of machines in quantum physics as are the equivalents classically automata in the theory of languages. It wouldn’t be defined one only class of quantum automata, (as we can recall there are deterministic, non-deterministic, push-down and probabilistic automata, Turing machines along their variants), thus in the present work a various classes of them are being studied. The first chapter is an introduction to quantum physics, enough in order to study quantum automata, along with known definitions from classical automata theory. On the first part of the second chapter, quantum automata are introduced, as they invented by Moore and Crutchfield. Also known theorems from classic theory find their common in quantum theory. The rest of the chapter introduces quantum trees and quantum algebras. In the third chapter we study some variations of quantum automata always trying to find some commons with classical theory.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κβαντικές Αναγνωρίσιμες γλώσσες
Κβαντικές γλώσσες
Κβαντικές Αλγεβρες
Quantum Automata
Quantum Tree Automata
Quantum Algebra
Κβαντικά Αυτόματα
Quantum Recognizable Languages
Κβαντικά Αυτόματα Δέντρων
Quantum Languages

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-07T07:38:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.