Εύρωστος επανασχεδιασμός νευρωνικού ελεγκτή παρουσία αμοντελοποίητων δυναμικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Robust Redesign of a Neural Network Controller in the Presence of Unmodeled Dynamics
Εύρωστος επανασχεδιασμός νευρωνικού ελεγκτή παρουσία αμοντελοποίητων δυναμικών

Χαραλαμπίδης, Χαράλαμπος Γεωργίου

Αυτή η εργασία παρουσιάζει έναν επανασχεδιασμό ελέγχου νευρωνικού δικτύου, ο όποιος επιτυγχάνει την εύρωστη σταθεροποιησιμότητα παρουσία αμοντελοποίητης δυναμικής, που περιορίστηκε να είναι Input to Output practically Stable (IOpS), χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προγενέστερη γνώση σχετικά με οποιαδήποτε φραγμένη συνάρτηση. Επιπλέον, η κατάσταση της δυναμικής επιτρέπεται να είναι φραγμένη υπό τον όρο ότι το nominal system state και/ή the control input που εισάγεται είναι επίσης φραγμένα. Ο ελεγκτής νευρωνικού δικτύου είναι εξοπλισμένος με μια στρατηγική επανεκκίνησης (resetting strategy) για να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πιθανής διαίρεσης με το μηδέν, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί δεδομένου ότι θεωρούμε άγνωστους διανυσματικούς τομείς με άγνωστα πρόσημα. Η έξοδος του συστήματος είναι ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένη (uniform ultimate bounded) ως προς ένα αυθαίρετα μικρό σύνολο, όπως και η φραγή όλων των άλλων σημάτων στον κλειστό βρόγχο.
This study presents a neural network control redesign, which achieves robust stabilization in the presence of unmodeled dynamics restricted to be input to output practically stable (IOpS), without requiring any prior knowledge on any bounding function. Moreover, the state of the unmodeled dynamics is permitted to go unbounded provided that the nominal system state and/or the control input also go unbounded. The neural network controller is equipped with a resetting strategy to deal with the problem of possible division by zero, which may appear since we consider unknown input vector fields with unknown signs. The uniform ultimate boundedness of the system output to an arbitrarily small set, plus the boundedness of all other signals in the closed-loop is guaranteed.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νευρωνικά δίκτυα
Ευρωστος
Επανασχεδιασμός
Αμοντελοποίητη δυναμική
Robust
Neutral networks
Unmodelled dynamics
Controller
Redesign
Ελεγκτής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-16T08:49:23Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.