δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
DNA υπολογισιμότητα
DNA computing

Σιάγκα, Αναστασία Θεόδωρου

Με τον όρο DNA απολογισιμότητα εννούμε τον τομέα της έρευνας που ασχολείται με τη χρήση μορίων DNA στην εφαρμογή υπολογιστικών διαδικασίων. Εναυσμα σε αυτόν έδωσε το πείραμα του Adleman με το οποίο επιλύεται ένα υπολογιστικό πρόβλημα σε εργαστηριακό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τα συστήματα splicing. Τρία από αυτά είναι το διπλό splicing, τα διαβιβαστικά καταναμεμημένα συστήματα και διαφοροποιημένου χρόνου συστήματα
This paper discusses about dna computing the research area that uses dna molecule for solving computational problems. More specific we are going to talk about splicing systems, three of which are : double splicing systems, communicating distributed H systems, and time vorying distributed H systems

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Adleman
DNA υπολογισιμότητα
Συστήματα splicing
Splicing systems
DNA computing

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-10-29T12:05:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.